Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Vasile Voiculescu - Biografie


Vasile Voiculescu (n. 27 noiembrie 1884, Pârscov judeţul Buzău - d. 26 aprilie 1963, Bucureşti ), a fost medic, poet, prozator şi dramaturg român.

Vasile Voiculescu se naşte la 27 noiembrie 1884 in comuna Parscov Jud buzau ca fiu al lui Costache Voiculescu, gospodar cu stare, şi al Sultanei (născută Hagiu), fiica unui negustor. Începe şcoala în satul Pleşcoi în anul 1890. Încheie cursul primar la Buzău. Urmeaza studii liceale la Liceul „Alexandru Hâjdeu” şi apoi la Liceul Gheorghe Lazăr din Bucureşti. Preocupat de materialism, pozitivism şi evoluţionism citeşte pe Littré Claude Bernard, Auguste Comte, Darwin şi Spencer. Studiază opera lui Wundt, Höfding, Pierre Janet şi W. James, atras de psihopatologie şi de psihofizică.

Începe Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti (1902 - 1903), apoi trece la Facultatea de Medicină, în 1903, şi îşi ia doctoratul în medicină în 1910.

Se căsătoreşte cu Maria Mittescu, studentă şi ea la Medicină, cunoscută în satul său natal, Pârscov. I-a închinat poezii şi scrisori de dragoste.Debutează în Convorbiri literare (1912). Practică medicina la ţară; în timpul primului război mondial este medic militar la Bârlad, unde participă la serile culturale ale lui Vlahuţă. Editorial debutează cu volumul Poezii (1916). Din acelaşi an colaborează la Flacăra lui C. Banu, în urma unei recomandări date de Macedonski. Ia Premiul Academiei pentru volumul Din ţara zimbrului şi alte poezii (1918). El a decedat în anul 1963, dar rămane printre noi prin casa memorială Vasile Voiculescu de la Pârscov.

A făcut 4 ani de detenţie în închisorile comuniste (1958 - 1962). A fost condamnat dintr-o eroare judiciară.

Poetul român care, după 1948, a suferit cumplit pentru convingerile sale democratice, fiind băgat la vârsta de 74 de ani în penitenciar, şi interzicându-i-se să publice, ne-a lăsat o operă literară de rafinament artistic.

Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare ... sunt dovada incontestabilă a stăpânirii de către Vasile Voiculescu a limbajului artistic, cu nebănuite rafinamente. Creaţiile sunt elaborate între 1954 - 1958. Cele 90 de sonete sunt o monografie închinată "paradisului şi infernului iubirii", conform criticului Ovid S. Crohmălniceanu.

În inchisoare se îmbolnăveşte de cancer şi moare, doborât de boală, în noaptea de 25 spre 26 aprilie 1963, la Bucureşti (Str. Dr. Staicovici 34).

Poezie
Poezii, Bucureşti (1916)
Din ţara zimbrului, Bârlad (1918)
Pârga, Editura Cartea românească, (1921)
Poeme cu îngeri, Editura Cartea Vremii, (1927)
Destin, Editura Cartea românească, (1933)
Urcuş (poeme), Fundaţia pentru literatură şi artă, (1937)
Întrezăriri (poeme), Fundaţia pentru literatură şi artă, (1939)
Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară de Vasile Voiculescu (1964)

Proză
Capul de zimbru, nuvele postume, 1966
Ultimul berevoi, nuvele postume, 1966
Zahei orbul, roman elaborat intre 1947- 1958 dar publicat postum, 1966

Dramaturgie
volumul Duhul pământului, conţinea piesele Umbra şi Fata ursului
Demiurgul, 1943
Gimnastică sentimentală, 1972
Pribeaga


******************************************************


1884 La 27 noiembrie s-a născut poetul,prozatorul şi dramaturgul român Vasile Voiculescu în comuna Parscov, judeţul Buzău. Fiul lui Costache Voicu, gospodar cu stare, şi al Sultanei (născută Hagiu). începe şcoala în satul Plescoi şi termină cursul primar la Buzău. Urmează Liceul B. P. Hasdeu" (Buzău), apoi „Gh. Lazar" din Bucuresti, absolvit în 1902.

Preocupat de materialism, pozitivism şi evoluţionism, îi citeşte pe Littre Claude Bernard, A. Comte, Darwin şi Spencer, studiază opera lui Wundt, Hofding, Pierre Janet şi W. James, atras de psihofizică şi psihopatologie.

1902-1903 Urmează cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucuresti.

1903-1910 Urmează cursurile Facultăţii de Medicină.

1910 îşi susţine teză de doctorat în medicină: Rezecţia intestinului cu sutură termino-terminală în herniile ştrangulate.

1912 Debutează în Convorbiri literare, cu poezia Dorul.

1916 Debut editorial cu volumul Poezii; din acelaşi an colaborează la Flacăra lui C. Banu, în urmă unei recomandări date de Al. Macedonski.

1917 Până în acest an practică medicină în diferite circumscripţii săteşti: Ocolul (jud. Gorj), Bezdead şi Tatarani (jud. Dambovita), Buftea, Budesti (jud. Ilfov).

1917-1918 în timpul primului război mondial e medic militar la Barlad, unde participă la serile literare ale lui Al. Vlahuţă: „N-a fost gând al meu pe care să nu i-l spun, n-a fost vers pe care să nu i-l citesc, n-a fost faptă de care să nu ştie".

1918 Este numit medic de circumscripţie la Bucuresti.

1919 Editează la Barlad (împreună cu G. Tutoveanu, T. Pamfile şi M. Lungeanu), revistă Florile dalbe.

1919-1928 Publică articole de educaţie sanitară şi asistenţă medicală în Lamura.

1920 Este numit medic la Administraţia Domeniilor Coroanei.

1921 Din acest an activează că subdirector al Fundaţiei Culturale (director, din 1922).

1922 De la înfiinţarea Cugetului românesc, al lui T. Arghezi şi I. Pillat, publică aici poeziile din vol. Poeme cu îngeri (1927).

1922-1925 Publică articole de educaţie sanitară şi asistenta medicală în Albină.

1927-1928 Editează la Craiova cu T. Paunescu-Ulmu şi N. I. Herescu revistă Pleiadă.

Colaborează la Cuget românesc, Viaţa literară, însemnări literare, Dacia, Kalende, Gândirea, Luceafărul, Revistă Fundaţiilor Regale, Viaţa Românească etc.

1927-1936 Publică articole de educaţie sanitară şi asistenţă medicală în România administrativă.

1929-1930 Publică articole de educaţie sanitară şi asistenţă medicală în Vatră.

1930 Redactează emisiunea săptămânală „Ora satului" la Radio.

1933 Debut în dramaturgie pe scena Teatrului Naţional, cu drama Fata Ursului. începând cu acest an, referent literar la Radiodifuziune, apoi director al programului literar (până în 1945).

1933-1938 Publică articole de educaţie sanitară şi asistenţă medicală în Farul căminului.

1934 în revista Azi publică piesa intr-un act La pragul minunii.

1935 I se prezintă Umbră.

1939 Premiul pentru literatura al Editurii Fundaţiilor Regale.

1941 Premiul naţional de poezie.

1944 Participă la întâlnirile literare ale grupului „Rugul aprins", de la mănăstirea Antim (stareţ era arhimandritul Vasile Vasilachi). Reuniunile aveau loc în salonul stăreţiei sau în biblioteca mănăstirii, în prezenţa a numeroşi scriitori, oameni de cultură şi monahi: Ion Marin Sadoveanu", Anton Dimitriu, Alexandru Mironescu, Paul Sterian, Mircea Vulcanescu, Sandu Tudor, Dumitru Stăniloaie, arhimandritul Haralambie Vasilachi, părinţii Felix Dub-neac, Andrei Scrima, Sofian Boghiu s.a. Se intenţiona scoaterea unei reviste de spiritualitate românească şi tipărirea unei col. de trăire creştină, alături de acţiuni umanitare şi de încurajare a artelor , prin acordarea de premii.

1948 Gruparea este interzisă, călugării surghiuniţi la alte mânăstiri, iar ceilalţi judecaţi şi condamnaţi la ani grei de închisoare.

1958 Voiculescu este arestat în august şi eliberat abia la 2 mai 1962, cu mai puţin de un an înainte de moarte.

1963 La 26 aprilie Vasile Voiculescu moare, la Bucuresti, la vârsta de 79 de ani. Postum, apar Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară de Voiculescu, Voiculescu (1964), două vol. de Povestiri (1966) şi romanul inedit Zahei orbul (1970).

A publicat vol. de poezii (Din ţara Zimbrului şi alte poezii, 1918; Pârga, 1921; Poeme cu îngeri, 1927; Destin, 1933; Urcuş, 1937; Întrezăriri, 1939; Poezii, 1944) şi teatru (Demiurgul, 1943; Duhul pământului, 1943).

După o prima fază de tradiţionalism, poezia lui Voiculescu evoluează spre decorativ şi o discretă caligrafie a sentimentelor. În proză, aceeaşi dispoziţie lirică este uneori un devastator exerciţiu spiritual, alteori o transcendere a anecdoticului prin mit şi ficţiune pură.

Primeşte Premiul Acad. Române pentru vol. Din ţara Zimbrului şi alte poezii. I se mai acordă Premiul Societăţii Scriitorilor Români pentru vol. Poeme cu îngeri.

Sursa: “Scriitori români”, întreprinderea poligrafică “13 Decembrie 1918” apărută la data de 22.12.1978.