Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Vasile Voiculescu - Aşijderi crinului

   
Aşijderi crinului de câmp sălbatec,
Nici eu nu ţes şi nici nu torc.
Momit de slava cerului văratec,
Cu ghimpii goi spre tine mă întorc :
Îndură-te şi-aruncă un mintean
De flori cu-mpărăteşti petale
În cârca spinului brumat de-alean
Din bărăganul pajiştilor tale.
Şi, toamna, când va sta să veştejească,
Trimite-ţi mielul paşnic să mă pască.
Ca păsările cerului, nicicând
Nu ies să ar, nici ostenesc să secer.
Uituc, mă iau din zori aşa flămând,
Cu stolul fluierarilor la-ntreceri :
Azvârle din hambarul îngerilor sfinţi
Un pumn de boabe binecuvântate
Pentr-un doinar hoinar şi fără minţi,
Pierdut in codrii lumii fermecate.
Şi-n iarnă, ca să trec în ţări cu soare,
Repede-ţi şoimul sfânt, să mă ia-n gheare.