Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Cezar Ivănescu - SUTRA (VII)


! şi
mâna mea
care
...acuma scrie
ca Pasărea
veni-ţi-Va-n
preajmă Ţie,
şi
viersul meu
pe care-l scrie mâna
ca Luna
va lumina
de-l va cetire Faţa Ta Stăpâna !