Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Geo Bogza- Triplul concert


Răsuna în mintea mea un glas limpede de fată:

”Colinde, colinde!
E vremea colindelor,
Căci gheața se-ntinde
Asemeni oglindelor.„

Răsuna, cu ecoul unei pădurii peste al cărei frunziș se așternuse un subțire strat de zăpadă. În moliciunea ei, soarele de decembrie, lepădându-și violențele cosmice, sărută sfios urmele unei căprioare.

”Colinde, colinde
E vremea colindelor
Căci gheața se-ntinde
Asemeni oglindelor
Și tremură brazii
Mișcând rămurelele
Căci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele.”

Răsuna în mintea mea această tulburătoare colindă, și recunoscând în alcătuirea ei geniul lui Eminescu, mă gândeam încă o dată câte frumuseți de valoare universală poate extrage un artist din comoara simțirii și expresiei populare.

”Se bucur copiii,
Copiii și fetele,
De dragul Mariei
Își piaptănă pletele.”


Răsuna în mintea mea acest vers simplu și pur, și descopeream în naivitatea lui savantă naivitatea și meșteșugul celor care, cu sute de ani în urmă, au zidit șii pictat Voronețul, naivitatea și meșteșugul celor pe care, cu sute de ani în urmă, i-a transcris Dosoftei.

„Se bucur copiii,
Copiii și fetele,
De dragul Mariei
Își piaptănă pletele.
De dragul Mariei
Și-a Mântuitorului
Lucește pe ceruri H
O stea călătorului.”

Răsuna în mintea mea această fermecătoare colindă și încă o dată mă gândeam cât de fericit e artistul – fie el de geniu și mai ales atunci când e geniu- care știe să descopere uriașele bogății din inima poporului, când mi-a fost dat să aud vechiul motiv al doinei transfigurat și dus pe treapta valorilor universale de un compozitor al cărui nume tocmai era prezent, în mod dureros, în conștiința mea și, fără îndoială, a altor mii de oameni.

Era în ultima duminică a anului trecut. Mai răsunau în mintea mea cristalinele versuri, rezultate din întâlnirea dintre geniul lui Eminescu și geniul popular, mă mai gândeam cât de gingașă e simțirea bărbaților și femeilor din Carpați, și a copiilor lor, băieți și fete, și cât de luminos și-o exprimă în vorbe, în melodii, în linii și culori, când mi-a fost dat să aud în împrejurări deosebite, cu o deosebită vibrație a inimii și conștiinței, Triplul concert pentru vioară, violoncel, pian și orchestră de Paul Constantinescu.

Era în ultima duminică a anului trecut, cunoscuții începuseră să-și ureze la mulți ani, iar cu o săptămână în urmă Paul Constantinescu fusese dus de prietenii săi acolo unde nu se mai numără anii. Eram cuprins de mâhnire și revoltă, pentru că moartea lui fusese nedreaptă prin ceasul prematur în care a venit să-l ia și prin marile suferințe pe care i le-a impus ca să-l poată smulge din viață. Iar prima audiție a Triplului concert, la atât de puține zile după moarte, trezea în mintea mea amara tălăzuire de cuvinte: deșertăciune a deșertăciunilor...

Cu sufletul în doliu, am deschis aparatul de radio. O oră mai târziu eram cuprins de un tumult de gânduri și sentimente, dar în ele precumpănea bucuria. Triplul concert de Paul Constantinescu reprezintă o clipă de triumf a geniului creator al poporului nostru, un mare și definitiv triumf- cum au fost atâtea în viața lui Eminescu, Enescu, Brâncuși- a unui artist inspirat din comoara simțirii și expresiei populare.

”Colinde, colinde!
E vremea colindelor,
Căci gheața se-ntinde
Asemeni oglindelor.„

Motivul simplu și știut al doinei l-am recunoscut pe cea mai înaltă treaptă a artei, sunetul fluierului de soc l-am recunoscut, transfigurat savant, slujit în forme moderne de vioară, de violoncel, de pian și de întreaga orchestră, acoperind nevoia de meditație sonoră a celor mai evoluate spirite. Triplul concert al lui Paul Constantinescu este menit să emoționeze multe generații de români și multe neamuri ale pământului.

Era pe vremuri o tradiție, și nu știu de ce a fost întreruptă, ca în ultima duminică a anului să răsune sub bolta Ateneului viorile și vocile omeneștii ale Simfoniei a IX-a. Ea va putea fi reluată sau nu, dar în amintirea lui Paul Constantinescu, în amintirea morții lui tragice și a triumfului pe care l-a constituit prima audiție a Triplului său concert, eu îmi îngădui să propun ca de acum înainte acest concert să fie executat în ultima duminică a fiecărui an, an de an, cât timp va mai fi Ateneul și muzica românească. Plecat dintre noi, muritor, într-o duminică, Paul Constantinescu s-a întors iarăși printre noi, nemuritor, în duminica următoare.

”Și tremură brazii
Mișcând rămurelele
Căci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele.

(Din rev. Contimporanul nr. 2, 10 ianuarie 1964, p. 1)

Constantin Noica- Introducere la Brâncuși prin Cumințenia Pământului

Către anul 2000, scria Paul Morand prin anii douăzeci, „operele lui Brâncuşi vor împodobi pieţele lumii întregi“. S-ar putea să nu se întîmple chiar aşa cum imagina scriitorul francez, dar ar fi extrem de recomandabil ca una cel puţin dintre operele sculptorului să figureze în toate pieţele lumii: „Cuminţenia pămîntului“.

Într-adevăr, nu se stie dacă la un moment dat nu va veni în inspecţie pe pămînt vreun intendent cosmic, însărcinat cu supravegherea părţii acesteia mai secundare a galaxiei noastre, care să ne întrebe: ,,Sînteţi cuminţi? Este cuminte Pămîntul? Sau să trimitem din cosmos o cometă ca să măture viaţa de pe el?”

Ne putem închipui că în clipa aceea unii oameni politici de pe Terra se vor grăbi să se ascundă, cîţiva mari fizicieni vor lăsa capul în jos şi, în lipsa cuiva care să spună deschis dacă pămîntul este cuminte ori nu, s-ar putea ivi un copil, ca în basmul lui Andersen, care să fi silabisit pe soclul statuii titlul ei şi care să răspundă arătînd-o: „Dar sîntem cuminţi. Iată Cuminţenia Pămîntului“. Atunci intendentul cosmic s-ar uita la ea – şi ar fi sorţi ca pămîntenii să scape cu viaţă, în măsura în care acela ar înţelege, cît de cît, ce vrea să exprime sculptura.

Şi totuşi ceva enigmatic stăruie în ea, chiar pentru pămîntenii care au contemplat-o. Un poet român, nu mai neînsemnat decît Arghezi, a îndrăznit s-o compare cu Sfinxul, declarînd că „nu e întrecută decît în proporţii şi durată de portretul fratelui mai bătrîn, Sfinxul.“ Dar un medic, tot român, a decretat că este vorba de „o idioată mongoloidă“ – în ironie denumită de către sculptor „Cuminţenia pămîntului“ –, afirmaţie pe care omul de ştiinţă a încercat onest să o dovedească, fotografiind o debilă senilă din regiuna de obîrşie a sculptorului, în exact poziţia femeii din statuie. Între aceste două caracterizări se înscrie orice interpretare a „Cuminţeniei Pămintului”, probabil şi cea a eventualului străin din cosmos.

Să pornim atunci de la idioata mongoloidă. Eminentul medic care a pus un diagnostic atît de precis pare a nu fi observat un lucru: că femeia reprezentată în statuie este idioată doar pe jumătate, respectiv în jumătatea stîngă. În partea dreaptă, ea reprezintă cîteva sigure indicii de redresare din idioţie, chiar de rafinare. Există într-adevăr în statuie o subtilă disimetrie, pe care nu numai spectatorul ei obişnuit nu o înregistrează, dar nici unii dintre criticii de artă n-o relevă. Cum să reproşezi unui antropolog şi medic că n-a surprins-o?

Totuşi, iată, printre elementele ce creează disimetria, două sau trei sînt izbitoare şi ar putea fi înregistrate chiar într-o reproducere fotografică. În primul rînd, capul femeii are, normal, în partea stîngă o ureche; în partea dreaptă nu are. Aşa i-a plăcut lui Brâncuşi să sculpteze femeia, fără urechea dreaptă. Pe urmă, în partea stîngă se vede bine cum părul, această superioară expresie a animalităţii, este viguros implantat, linia de la care începe să crească fiind clar trasată. În partea dreaptă, în schimb, totul e „lisse“: obrazul se prelungeşte în sus, peste locul gol al urechii, şi trecerea lui în păr se face pe nesimţite, fără nici o linie de demarcaţie, ca şi cum părul s-ar fi afinat şi el. În sfîrşit, ca un al treilea indiciu de disimetrie – aparent în orice reproducere frontală a statuii –, sînul drept nu mai e lăsat să cadă, cu animalitatea lui laxă, ci este reţinut cu mîna stîngă, de parcă aci, în partea dreaptă, maternitatea femelei ar sta să se curme.

Iar acum vin elementele care nu se pot vedea limpede în reproducere, dar care, deşi abia sugerate, sînt precise şi ele. Uşoara înclinare spre dreapta a capului încă s-ar putea surprinde şi în fotografie, dar faptul că guşa e puţin mai marcată în stînga (cumpănind oarecum aplecarea capului spre dreapta) ar putea fi socotit de către privitor o simplă umbră a fotografiei. Şi totuşi aşa este: mica idioată are efectiv semnul clinic al idioţiei, cum vrea medicul, cel de a fi guşată. Numai că e guşată doar în jumătatea stîngă. Pe de altă parte, faţă de nara dreaptă, care e mai bine marcată în jos, nara stîngă e puţin mai ridicată, ca şi cum ar aparţine unei feţe mai teşite, mai primitive. Dar ceea ce, cu siguranţă, nu se vede în reproducere este faptul că pupila ochiului drept e imperceptibil mai mică decît a celui stîng, dar mai plină, ochiul dînd impresia unei vederi mai pătrunzătoare decît a celuilalt. Iar o culme a disimetriei o aduce, în ultima instanţă, nu ceva natural, ci o notă accidentală: în colţul ochiului stîng, pe frunte, apare un intrînd ca de lovitură, cu o uşoară tumefiere pe margine, de parcă efectiv am avea în faţă o fiinţă a naturii, cu păţaniile ei.

Ce trebuie să credem despre disimetria aceasta? (…) Elementele deosebitoare sînt clare, chiar dacă n-ar fi acceptate ca introduse cu intenţie de artist toate. Pe de altă parte este la fel de clar că diferenţele sînt absolut toate de natură să înnobileze jumătatea dreaptă faţă de cea stîngă. Să nu fie un sens aici?

Există, pare-se, fiziognomişti care cred că pot citi caracterul omului din disimetria feţei. Ei susţin că orice chip uman are efectiv o disimetrie; că jumătatea stîngă a chipului exprimă partea feminină, cea dreaptă masculinul, şi că ele reprezintă o bogăţie de nuanţe, îngăduind caracterizarea omului respectiv. Să-i lăsăm pe fiziognomişti exerciţiului lor, dar să păstrăm o clipă procedeul lor de a înfrînge simetria, căci în definitiv orice fel de a vedea Multiplul în Unu este o binefacere a spiritului. Nu s-ar putea oare deosebi, în chipul aparent unitar al statuii lui Brâncuşi, o jumătate a naturii şi una a reflexiunii, a umanului, a culturii?

Totul, aşadar, în partea stîngă ar putea fi natură brută şi primitivism; totul, în schimb, se civilizează şi se umanizează în partea dreaptă. Părul este, în stînga, cel al unei fiinţe dintr-un trib african, în dreapta cel al unei pariziene; ochiul stîng, cu petele lui de pe pupilă, abia întrezăreşte, exact cît trebuie brutei, pe cînd celălat e perfect uman; absenţa urechii pe partea dreaptă desprinde parcă de zvonurile lumii şi sugerează un sens de interioritate al fiinţei aceleia, guşa se corectează în dreapta, şi dacă femeia îşi reţine cu mîna stîngă sînul drept, este, poate, că vrea să-l ascunda. Fruntea are în partea stîngă urma unei lovituri cu piatra: sau poate mica idioată s-a ciocnit în stînga cu capul de o stîncă.

Este o stranie devenire în fiinţa aceasta, dacă te uiţi mai bine la ea, o devenire pe care artistul a înscris-o acolo subtil, fără să aducă nici o deformaţie şi nici un dezechilibru în identitatea ei umană. Nu numai că denivelarea dintre părţi, aproape contrastul lor, nu aduce fisuri în identitatea fiinţei sculptate, dar identitatea ei este atît de bine asigurată, încît de la ea se pot revendica o sumedenie de tipuri umane şi idoli, ca de la o făptură arhetipală. Ea seamănă – s-a spus chiar din 1910, cînd a fost întîi expusă la Bucureşti – cu zeităţile prememfitice din Egipt, cu figurile asiriene, cu unele chipuri din lumea indică, cu anticele figuri mikeniene sau cu cele din aria thracică, aşa cum mai recent s-a spus că aminteşte de idolii din Cyclade, de Venus din Lespugue, de unele chipuri din arta precolumbiană şi neagră, de arta oceanică a lui Gauguin şi, din nou, de arta thracică, atunci cînd s-a găsit la Hamangia, în Dobrogea, aşa-zisul „Gînditor“ de acum 3000 de ani.

Dintr-o răsuflare, imaginea „Cuminţeniei” acoperă tot globul. Este universală cel puţinpentru pămînteni, şi ar fi greu de crezut că ea obţine un asemenea statut prin aceea că e subnormală. În orice caz, o imagine fără contur uman definit n-ar putea aminti de atîtea alte chipuri.

Şi totuşi, în ciuda identităţii ei sigure, este imaginea unei deveniri. Ceva se ridică aici spre omenesc; ceva se deplasează din stupiditatea animală spre cuminţenia umană. Să spunem şi: spre înţelepciune?

Este momentul să amintim că titlul românesc pe care l-a dat Brâncuşi nu vrea să spună „înţelepciune“; cel puţin nu dintr-o dată. Ionel Jianu a precizat în monografia sa (Paris, Arted 1963, pag. 39) despre cuvîntul folosit de artist că are ,,mai multe accepţii în limba română: în afara celei de înţelepciune, el semnifică şi un caracter paşnic, calm, lent şi reflectat, care nu este supus nici unei mînii“. În acest sens, cuvîntul românesc corespunde mai mult lui sophrosyne (temperanţă, prudenţă) din limba greacă, decît sophia(înţelepciune, iscusinţă). Ca adjectiv are exact forma latină cum mente, cu minte. Atîta tot spune cuminţenia: a fi cu minte, cu stăpînire de sine, cu bună aşezare. Dar, ca şi sculptura însăşi, cuvîntul folosit drept titlu nu exclude gîndul înţelepciunii, ba chiar deschide către el pînă şi etimologic, cu acea rădăcină men-, de la mens, ce reapare înMinerva, în memini („îmi amintesc”) sau în moneo = pun pe altul să-şi amintească, sfătuiesc, avertizez. (…)

Sculptura lui Brâncuşi poate apărea astăzi drept expresie a înţelepciunii cel puţin în sensul avertismentului pe care-l dă ea omului sophiei, omului iscusinţei, care a convertit totul în abilitate tehnică. (…) În fapt, ea este cuminte şi chiar înţeleaptă, pentru că nu are nimic diabolic în ea. Fuga de dracul, acesta este începutul înţelepciunii, s-ar putea spune. „Cuminţenia” lui Brâncuşi nu are absolut nici o înrudire cu acela. Făptura poate fi enigmatică, dar nu e echivocă în nici o privinţă. Ca atare ea nu putea să fie nici inteligentă, nici frumoasă, nici activă.

O fiinţă categoric inteligentă, de pildă, nu ar putea fi „Cuminţenia Pămîntului”, în măsura în care inteligenţa are ceva echivoc în ea: cunoaşte şi răul, cu vorba lui Platon din Hippias minor. Întruchiparea din sculptură este însă străină de inteligenţă şi în orice caz e departe de a avea acea inteligenţă liberă pe care ar fi trebuit s-o scoată în relief un chip sculptat, ce nu poate reda inteligenţa în elementul ei, cuvîntul. Dar de la inteligenţă liberă pînă la diavol nu mai e decît un pas.

La fel, „Cuminţenia Pămîntului” n-ar putea fi de-a dreptul frumoasă. De la „căderea biblică“ încoace, frumuseţea feminină are, la fel, ceva echivoc în ea. Nu ne putem împiedica s-o simţim, deşi vedem în ea prototipul speciei, iar Brâncuşi închipuie o Evă frumoasă, mai presus de un Adam care trebuie să trudească. Nu mai putem primi în „echitatea“ lui, cum spunea tot artistul, mesajul frumuseţii feminine, care în orice caz nu ne este neutră. Dar nici o aluzie de frumuseţe nu face să tresară trupul femeii sculptate aici.

Iar deopotrivă nu apare nici vreun indiciu de acţiune imediată şi faptă în fiinţa aceasta ghemuită şi cu talpa picioarelor bine lipită de pămînt. Acţiunea este şi ea echivocă. Îi simţi riscurile în „Gînditorul“ lui Rodin, şi este o întrebare dacă nu cumva „Cuminţenia” a fost concepută ca o replică la acela, mai degrabă decît la „Vîrsta de bronz“, cum s-a sugerat. Concentrarea din „Gînditor“ este în netă opoziţie cu destinderea din „Cuminţenie“, pe care diavolul, cu oricîte subtilităţi, n-ar putea-o ispiti să întreprindă ceva.

Poate faptul că nu are nici o urmă de diabolic în ea, laolaltă cu cel de a nu avea nici un fel de monstruozitate, face din „Cuminţenie” o imagine atît de universală în liniştea ei, ea este o înţelepciune la nivelul pămîntului. La această treaptă, unde nu încap inteligenţă, frumuseţe şi acţiune, nu apar nici stupiditatea, sluţenia şi infirmitatea. Statuia nu trădează nici un stigmat al răului. E situată pe linia precisă dintre frumos şi urît, bun şi rău, normal şi monstruos, ca un prunc ce n-are încă un chip şi un nume. Ceva ar putea, atunci, să se nască din plodul acesta al pămîntului.

Şi parcă efectiv stă să apară sau să reapară ceva. Făptura e adunată asupra ei înseşi, dar nu şi încovoiată. Linia spatelui ei este perfect dreaptă. În animalitatea fiinţei, rectitudinea vine să aducă o formă de trezie, aproape de inteligenţa viitoare; trunchiul perfect vertical dă, parcă, fiinţei o putinţă de frumuseţe, oricît ar lipsi orice aluzie la ea; iar întrucît făptura e strînsă, dar nu şi încovoiată, o vagă posibilitate de faptă este totuşi prezentă în ea. Aici e o fiinţă vie, nu o renunţare.

Unei asemenea Cuminţenii şi înţelepciuni la nivelul cel mai de jos al omenescului Brâncuşi i-a dat un titlu pe care nu l-a luat direct din folclorul românesc, aşa cum îl va lua pe cel de „Măiastra“ pentru pasărea sa. În mitologia populară a ţării sale există: frumoasa pămîntului, greul pămîntului, uşurelul lui, fiul cîmpului, urîţenia pămîntului, urechea pămîntului, dar nu şi cuminţenia pămîntului. Dacă însă nu a luat titlul direct din folclor, Brâncuşi purta folclorul îndeajuns cu el spre a reflecta ceva din cuminţenia ţărănească a lumii de care, în 1907, abia se desprinsese.

Şi totuşi, în acelaşi timp, el începe să reflecte, poate sub zguduirea Parisului, universalul. Un straniu gînd în universal trece acum prin el, cînd are în faţă-i blocul de calcar crinoidal din catacombele pariziene, pe care-1 va transforma în „Cuminţenia Pămîntului”. Poate îi vine în minte, în Parisul tuturor libertăţilor şi îndrăznelilor, că pămîntul însuşi se sminteşte cîteodată, ieşindu-şi din ţîţîni. Poate că a spus „Cuminţenia Pămîntului“ spre a exorciza pămîntul. (…)

De aceea ar fi bine ca în toate pieţele lumii să figureze „Cuminţenia pămîntului“.

(Din vol. Constantin Noica, Simple introduceri la bunătatea timpului nostru, Humanitas, 1992)

Teohar Mihadaş: „L-am purtat pe umeri pe Lucian Blaga“

I. OPRIŞAN: Mult stimate domnule Mihadaş, rugîndu-l, de curînd, pe domnul D.R. Popescu să-mi indice cîteva dintre personalităţile clujene la care aş putea apela spre a afla unele aspecte mai puţin cunoscute despre ultima perioadă a vieţii lui Lucian Blaga, domnia sa a rostit înainte de toate numele dumneavoastră, ceea ce m-a mirat întrucîtva, deoarece era pentru prima dată cînd numele dumneavoastră era asociat cu cel al filosofului. În ce relaţii v-aţi aflat, de fapt, cu poetul şi în ce împrejurări l-aţi cunoscut ?

TEOHAR MIHADAŞ: Întîi şi întîi mulţumesc, şi pe această cale lui D.R. Popescu pentru că „a rostit înainte de toate numele“ meu atunci cînd l-aţi rugat să vă indice cîteva personalităţi care să răspundă la întrebările dumneavoastră despre Lucian Blaga.

Relaţiile dintre mine şi poet erau acelea dintre adorator către adorat. Eu mă duceam înspre el cu toată fervoarea celui îndrăgostit de frumuseţile poeziei şi ale înţelepciunii, iar el mă primea cu generozitatea proprie adevăratei poezii şi filosofii. Erau adevărate bucurii eleusine pentru mine întîlnirile acelea... Trăiam starea de fericire a unui neofit în faţa înaltului iniţiat.

Prima dată l-am văzut în anul 1942, în sala Dalles, unde domnia-sa venise pentru a ţine o conferinţă[1]. Mi-a rămas întipărită în memorie doar faţa albă, cu gulerul cămăşii alb, cu bărbia îndărătnic răsucită-n sus, restul fiind doar vestmînt negru. Conţinutul conferinţei nu m-a impresionat. Era vorba despre o problemă epistemologică[2], tratată oarecum mistic şi fără elocvenţa oratorului de catedră, ca, de pildă, a profesorilor mei Ion Petrovici, Mircea Vulcănescu, Tudor Vianu, Mihai Ralea şi Mircea Florian. Îşi citea şi prelegerile de la curs şi pe cele rostite-n public, fapt care indispunea, în schimb era tulburător atunci cînd se afla între oameni dragi şi le vorbea lor. Printre cei care predau la Facultatea de Filosofie din Bucureşti, nu se bucura de audienţă. Unii zîmbeau superior şi cu subînţelesuri contradictorii, alţii – mai precis vorbind, unul[3] –, declara, cu o impasibilitate uluitoare, pe o intonaţie englezească, fără nici un gest, că, citez: „Din punct de vedere filosofic, Lucian Blaga este o valoare nulă. Ca poet, nu ştiu, nu mă pricep, dar ca filosof este o valoare nulă“. Observaţia mă răzvrătea, drept care, la un seminar, m-am obrăznicit din cale-afară tratîndu-l pe domnul conferenţiar drept copist în materie de filosofie. Vorbea, filosoful Lucian Blaga, în acea conferinţă, despre nişte îngeri care nu erau altceva decît nişte categorii de cunoaştere. Oamenii din sală ascultau vorbind pe un filosof-poet.

Tîrziu, prin anii 1955–57–58, l-am cunoscut îndeaproape, pe dealul Dumitrei sau Schiferberg – dacă nu mă-nşeală memoria –, de deasupra oraşului Bistriţa, unde poetul avea o căsuţă înconjurată de-o tablă de pămînt proprietate personală [4]. Acolo, pe prispa acelei case ţărăneşti, serveam pîine albă cu telemea proaspătă şi roşii rupte chiar de mîinile noastre de pe lujeri, ne învioram cu cîte un pahar de vin, fie de Dumitra, fie de Vermeş, Sîn-Iacob, Lechinţa, Iuda sau Viişoara, apoi ne pierdeam cu sufletele printre pomii încărcaţi de rod, sau, tîrziu, înspre seară, „în purpura asfinţitului“, aidoma unor crai...

– Ce impresie v-a lăsat întîlnirea cu poetul ? Doriţi să schiţaţi un portret al lui Blaga aşa cum vi s-a întipărit în minte ?

– Impresia era aceea că mă aflu în preajma unei fiinţe cu o dotaţie genetică neobişnuită. Înalt, adus niţel din umeri şi cu capul veşnic „aplecat asupra întrebărilor lumii“, cu nişte ochi mari, cu o forţă în orbitele lor şi o tăcere ca acelea ale nopţii cu depărtări înstelate, păşind rar şi agale, neaccelerînd niciodată mersul, orice s-ar fi întîmplat în preajmă-i, absent faţă de ordinea imediată, dar minunîndu-se ca un copil în faţa a ceea ce se află dincolo, părea un Marsyas angajat la întreceri cu Apolo, dublat acel Marsyas de un fel de solomonar din pustietăţile Daciei. Trecea pe stradă fără a întoarce ochii către nimeni... decît, cu fericită nostalgie, doar către fecioarele cetăţii. Vorbea aforistic şi rîdea în clocote cînd ceva îl bine dispunea...

Foarte susceptibil, se întuneca de supărare dacă ziceai ceva rău despre opera sa; de asemenea, dacă lăudai pe cei pe care nu-i agrea. Devenea, brusc, din om aparte, un fel de crotal şi muşca veninos. Dar se însenina numaidecît şi-şi arăta din nou, în lumina soarelui, înălţimile.

Dacă Eminescu reprezintă dimensiunea anabazică, astrală a verbului românesc, Blaga o reprezintă pe cea catabazică, cea abisală. Primul este lumina înălţimilor, celălalt tăcerea adîncurilor, iar între cele două limite, aidoma unui templu pitagoreic, împresurat de grădini semiramidice, poezia românească, arhitecturile sonore, grave, ale lui Ion Barbu.

– V-aş ruga să evocaţi întîlnirile ulterioare cu filosoful.

– Întîlnirile ulterioare se dovedeau a fi din ce în ce mai mohorîte, dar nu lipsite de elevaţie, şi se întîmplau la Cluj, unde mă mutasem şi eu, fără buletin, doar ca muncitor necalificat, manipulant de lăzi la depozitul I.C.R.A. (Întreprinderea Comercială cu Ridicata etc.), fie pe stradă, fie acasă la domnia-sa, fie la braseria Melody, fie, mai frecvent, la Biblioteca Academiei...

– Cum se simţea poetul în acei ani de întrerupere a contactului său firesc cu publicul? Relataţi-mi despre starea sa psihologică şi zbuciumul său sufletesc, ce trebuie să se fi întrezărit dincolo de masca olimpiană[5] pe care şi-o confecţionase.– Părea un munte înzăpezit, în adîncurile căruia întunericul plîngea cu ploi neauzite... Era trist, dar îşi purta cu demnitate tristeţile; era şerpuit de nelinişti, dar trecea calm şi indiferent prin lume; muncit de viziuni funeste, dar arborînd seninătatea desăvîrşită şi o, demnă de un înţelept dublat de un poet şi de un nobil caracter, încredere în viaţă şi omenire. Cunoscîndu-l pe Blaga ţi se risipeau negurile disperărilor şi ale dezolării.

Cît a putut fi de amărît (ca un copil căruia i s-au luat toate jucăriile) atunci cînd Emil Cioran –, mă abţin să-mi spun părerea despre eminenţa-sa –, l-a apostrofat în felul ştiut: „Ce vrea acest cadavru fosforescent?“[6]... Ne abţinem de la comentarii.

– Era, într-adevăr, înconjurat L. Blaga cu dragoste, de un cerc larg de intelectuali, cum pare să rezulte din numeroasele mărturii tîrzii sau, dimpotrivă, era ocolit, fiind frecventat numai de cîţiva?

– Fapt este că oamenii se gîndeau cu respect şi simpatie la el, dar din motive specifice structurii omului din timpurile noastre, adică din motive dialectice, îl ocoleau, ferindu-se de a fi văzuţi împreună cu el. Eu însă, ca muncitor liber şi necalificat, îmi puteam permite să mă afişez, chiar ostentativ, alături de superbul „Anonim“. Şi-l mai vizita Monica Lazăr, şi încă vreo cîţiva tineri, mai îndrăzneţi.

– Aţi vorbit despre vizitele pe care i le făceaţi la Biblioteca Academiei, filiala Cluj. Cum se desfăşurau ele? Vă citea cumva poetul din versurile sale ? Îi citeaţi şi dumneavoastră? Primea cu bucurie asemenea vizite? Nu-l stînjeneau ele de la lucru?

– Se bucura cînd mă vedea în uşă. Stătea singur într-o sală imensă. De două ori m-am dus împreună cu prietenul meu, admirator al lui Blaga, profesorul Alexandru Husar[7]. Discutam şi ne bucuram tinereşte, parcă am fi fost trei studenţi. Ne citea voios versuri, şi am citit şi eu.

– Şi dacă i-aţi citit din creaţiile proprii, ce obervaţii sau aprecieri v-a făcut?

– Citindu-i – nu eu, ci Husar – din Ortodoxia pagînă, placheta mea de debut (1941, Bucureşti), a zis: „Eşti un vitalist mistic“. Mai apoi, citindu-i, într-o după-amiază, acasă la domnia-sa, din versurile inedite, care au apărut în 1967 în placheta Ţarina serilor, a zis: „Am ascultat o liturghie esoterică“, şi că aş fi un soi „de inorog, un metafizician cu corn care împunge“. Iar altă dată, citindu-i o proză, a remarcat la mine un aparte simţ al cruzimii, al ferocităţii. Era foarte generos cu aprecierile, mai ales faţă de cei tineri, neşovăind a-i declara chiar genii pe unii, care n-au ajuns decît doar nişte angajaţi la unele ziare locale...

– Ce impresii, gînduri sau reflecţii rostite de Blaga v-au rămas în amintire ?

– Cele amintite mai sus precum şi această zicere aforistică despre Faust (era pe vremea cînd lucra la traducerea acestei capodopere) că: „este un basm filosofic“.

– V-a vorbit vreodată, cumva, L. Blaga şi de proiecte de lucrări care nu au prins contururi? La ce anume se referea?

– Da, şi voi răspunde la această întrebare în contextul celei ce urmează...

– Circulă o legendă despre originea macedoneană a străbunilor îndepărtaţi ai lui L. Blaga. Cunoaşteţi ceva mai multe amănunte în această privinţă?

– Nu e vorba de nici o legendă, ci de un adevăr, adevăr pe care-l găsim limpede spus de însuşi Lucian Blaga, în cartea cu amintiri, Hronicul şi cîntecul vîrstelor. Mama poetului se trăgea dintr-o familie de aromâni, pe nume Moga, dintre acelea care s-au stabilit în Transilvania, după arderea de către turci a frumosului oraş prosper, un fel de mini-Neapole al Balcanilor, Moscopole (care se tălmăceşte: „oraşul păstorilor“), precum atîtea altele. Poetul îşi amintea cu mîndrie de stirpea sa macedoromână şi – acum răspund la întrebarea anterioară – îmi mărturisea că dorea să meargă la locurile de naştere ale înaintaşilor lui după mamă şi să scrie, după o anumită şedere acolo, o mare baladă despre arderea luminosului oraş distrus de turci, Moscopole.

– Evocaţi, vă rog, ultima vizită pe care i-aţi făcut-o poetului la spital. Mărturiseaţi că dumneavoastră şi Tudor Vianu aţi fost cei de pe urmă vizitatori care l-au mai apucat în viaţă. Venise Tudor Vianu special spre a-l vedea pe L. Blaga?

– Ultima vizită i-am făcut-o la spital, Medicala II, secţia dr. Moga, din Cluj, înainte dea muri cu cîteva zile. Anterior, îl vizitase Tudor Vianu, care venise anume la Cluj... ca să îşi ia ramas, bun pentru totdeauna de la prietenul său. Alţii nu îmi amintesc să-l fi vizitat.
 Am intrat cu sfială mare în camera de suferinţă a poetului. Era alb şi nu deosebeai albul oaselor lui – căci doar oasele mai rămăseseră din el, de albul cearceafurilor. Din acea masă albă – arătare a morţii –, se detaşau farurile ochilor mari, negre şi mistuitoare, aidoma unor cercuri Bermude. Îl păzeau, în picioare, – cînd vestale, cînd mucenice – doamna Blaga şi cu nepoata poetului, Gigi. Am bîlbîit cuvinte fară sens... Apoi i-am arătat fotografia fiului meu, pe care dorise să-l boteze... Dar... a privit lung, cu drag, poza, apoi a zis: „e un pui de pinguin“, şi i-a surîs îndelung, de departe şi din adîncuri. A zîmbit pentru ultima oară, adresînd ultimul zîmbet chipului unui copil.
Cînd să părăsesc încăperea, s-a încleştat cu atîta putere de mîinile mele încît de abia am putut să mă desprind din acele cleşte ale morţii, albe.
Am ieşit de-a-ndărătelea, cu faţa înspre arătarea aceea albă. A îngăimat: „Mai sînt oameni care mă mai iubesc“.

– Întrucît aţi fost unul dintre puţinii care l-au însoţit pe L. Blaga pe ultimul drum, de la Cluj la Lancrăm, vă rog să vorbiţi pe larg despre înmormîntarea poetului. Cum s-au desfăşurat funeraliile de la Cluj? Cine au stat în preajma rămăşiţelor pămînteşti ale filosofului ? Ce s-a făcut cu acele foi pe care era scris „Viersul“ cîntat la înmormîntare?

– La cîteva zile după ultima mea vizită, a sosit acasă, pe la orele 23 şi ceva, poştaşul cu o telegramă trimisă fulger (aşa de fulger încît a ajuns la mine de abia după 15 ore!) în telegrama expediată de doamna Blaga sta scris atît: „Soarta ne-a învins!“ Am înţeles. Am făcut sumare pregătiri şi am alergat la gară, unde m-am suit într-un tren personal, care pornea din Bistriţa la orele 1 şi ceva şi ajungea la Cluj pe la cinci şi ceva. Am cumpărat un buchet de lăcrămioare din piaţa Mihai Viteazul şi m-am dus de-a-dreptul la morga clinicilor de pe strada Hasdeu.Era devreme. Acolo, stînd pe un scaun, cu braţele suprapuse peste spetează, dormita paznicul. „Domnule – îl mişc uşor şi îi zic –, pot să intru în morgă?“ „Nu, a mîrîit el cu hotărîre! Numa' la opt se deschide morga ofiţial“.

I-am înmînat nişte bani, nu tocmai puţini. Norma oficială a fost dată de-o parte. Mi-a deschis poarta şi am intrat în morgă. A trîntit-o cu răget după mine. Era cam întuneric. Am apăsat pe un buton şi am aprins lumina. Amarnică privelişte! Pe un fel de suport din lemn, acoperit cu o pînză soioasă, neagră, sta o targa, iar peste targa – trupul neînsufleţit al poetului. Cum poetul era înalt, picioarele lui se revărsau cu mult peste lungimea tărgii, în neant. Pe pereţi: închipuiri fantasmagorice de scurgeri şi igrasie. Nici o lumină la căpătîiul mortului, nici o floare nu lumina pe pieptul lui. Am depus în mîini buchetul de lăcrămioare. M-au podidit neguri şi am pornit a plînge ca un nemernic. Şi am tot plîns, pînă ce m-am liniştit şi înseninat. La scurt timp după ce s-a deschis oficial uşa, a intrat în morgă o fecioară. A depus un bucheţel de flori pe pieptul mortului, a stat cîteva momente concentrată-n reculegere rostea, pe semne, o rugăciune –, apoi a scos din poşetă un bloc-notes şi un stilou, şi a scris ceva, lipind, apoi, cu o pioneză, de marginea tărgii, hîrtia scrisă. Apoi s-a dus. Curios, m-am dus să văd ce sta scris pe biletul acela... Era scrisă acolo, cu litere gingaşe, poezia Cînele din Pompei.

Întărîtată, atenţia mea a devenit mai ascuţită. Observ în buzunarul dinlăuntru al hainei poetului ceva alb. Şi mai curios, iarăşi, săvîrşesc indiscreţia şi caut să văd... Era acolo plicul cu felicitarea pe care i-o trimisesem eu de ziua naşterii lui, dar care a ajuns tîrziu, iar doamna Blaga, după ce l-a spălat şi l-a îmbrăcat de plecare, a înţeles să-i puie plicul cu felicitarea mea în buzunarul hainei... Era, probabil, unica felicitare pe care o primise de ziua naşterii.

Apoi, s-a strecurat în morgă o arătare neagră, gîrbovă, sprijinindu-se pe un fel de par, îmbrobodită toată, de nu i se zărea decît nasul, şi s-a aşezat pe banchetă. Eu, în continuare, la căpătîiul mortului, în picioare. Arătarea întreabă: „Ţi-e rudă?“ Eu răspund: „Nu“. „Prieten?“ reia dînsa. Eu dau din umeri. „Nu vrei să vii să stai lîngă mine?“ mă roagă... M-am dus. „Eu sunt Veturia Goga“, se recomandă arătarea. „Am vrut, continuă ea, să-l duc la Ciucea, să-l aşez lîngă Tăvi..., dar el a ţinut să fie înmormîntat lîngă părinţii lui, la Lancrăm... Ştii care i-au fost ultimile cuvinte pe care le-a rostit?“ „Nu“, îngaim eu. – „Cresc arborii din mine!“, grăieşte pentru ultima dată vedenia, şi se duce.

Îmi reiau locul la căpătîiul mortului. La scurt timp, apare altă arătare: un tînăr înalt, cu chica furtunoasă, păşind ca un actor pe scenă. Se opreşte teatral, face o scurtă pauză şi se lansează-n imprecaţii: „Cum!? Lucian Blaga e mort şi lumea nu ştie?... Blestemata să fie naţia care nu-şi cinsteşte oamenii aleşi pe care i i-a dat Pronia!“ Şi a părăsit interiorul scenei vociferînd cu mîinile ridicate spre cer. Era, am aflat mai tîrziu, pictorul maramureşean Mihai Olos.

Apoi, s-au arătat doi medici, îmbrăcaţi în alb clinic, bine dispuşi şi dolofani, care, spre indignarea mea, au venit la obrazul poetului şi au început să-l palpeze cu buricele degetelor... „Cum vă permiteţi!?“ am scrîşnit spre ei şi... gata-gata să-i strîng de grumaz. Ei, însă, politicoşi şi ceremonioşi, mi-au explicat că este vorba de o chestiune profesională, în felul acesta executîndu-se ultima probă de verificare şi constatare a morţii reale... I-am înţeles şi mi-am cerut scuze, morocănos.

În fine, au apărut şi cioclii cu sicriul. Au apucat de targa, au coborît-o lîngă sicriu şi, apucînd – unul de picioare iar celălalt de umeri –, au dat să-l aşeze-n cutie. – Cel care a apucat de umeri, nu ştiu cum anume a prins şi-a smucit, că mîna poetului, lungă şi albă, a pornit a se ridica, vroind parcă să-mi arate ceva înainte de a se trage peste ea încuietorile. M-am dus, după ea, cu ochii, înfiorat. Cioclul însă a răsucit-o la locul ei, rapid.

Cînd să aşeze capacul peste sicriu, apare un funcţionar de la Sanepid. „Ce faceţi aici?“, întreabă el cu importanţă. „Iacă ce vedeţi.“ „Nu permit, nu permit – strigă el – deplasarea înainte de a se căptuşi sicriul cu hîrtie gudronată. Nu permit!“ Cioclii au tăcut, cu mîinile de-a lungul corpului, zicînd, fireşte, ceva foarte plastic în gîndul lor.

Mă apropii de funcţionar şi încerc să-i explic: „ştiţi este un caz special, e poetul Lucian Blaga“... „Lasă, dom'le, iordanele şi nu mă vrăji pe mine. Eu nu calc legile ţării...“ Am alergat la un telefon public şi-i telefonez lui Aurel Rău: „Dragă Aurel, Blaga nu poate fi deplasat la Lancrăm, fiindcă nu este căptuşit cu hîrtie cătrănită." El mă roagă să revin peste 10 minute. Am revenit. Zice: „Am vorbit cu preşedintele Uniunii şi mi-a răspuns că nu-l interesează. «E-al vostru şi faceţi ce ştiţi cu el!» Dar am vorbit şi cu conducerea locală de partid şi s-a dat dezlegarea necesară“.

Mortul a fost dus şi aşezat pe catafalc, în sala Casei Universitarilor. Eu şi cu Liciniu, un nepot de-al poetului, am făcut o haltă de consolare la bufetul „Continental“. Acolo, în sala de la Casa Universitarilor, altă situaţie: erau depuse coroane de flori peste sicriu, se intona în surdină marşul din Eroica, iar tinerii scriitori din Cluj făceau de gardă, îmbrăcaţi foarte lejer ca la grădina de vară, cu sandalete-n picioare, haine pestriţe şi gulerele de la cămăşi date peste cele de la haină, chiar cu ochelari de soare la ochi. Iarăşi m-am aflat slab de înger şi iarăşi am început a plînge, drept care, distinsa doamna Ilin, admiratoare a poetului, ca să nu fie văzută că stă lîngă unul care plînge, s-a depărtat urgent, la mare distanţă de mine.

Ultima gardă au făcut-o bătrînii, îmbrăcaţi în negru. A vorbit Aurel Rău şi după el, gîtuit de emoţie, D.D. Roşca[8], după care sicriul a fost depus pe platforma unul camion. I-am întrebat pe cei de la Steaua şi Tribuna – naiv cum sînt – dacă nu cumva au şi pentru mine un loc în maşina în care aveau să meargă ei[9]... Au dat din cap că nu. Atunci, spre uimirea acelora care au făcut brusc tensiune la ochi şi exoftalmie, din doi, trei paşi aruncaţi în direcţia camionului şi un salt în sus, m-am pomenit iarăşi la căpătîiul mortului, şi-am pornit spre Lancrăm... În partea cealaltă a sicriului, şedea un tînăr îmbrăcat în negru şi cu un aparat de fotografiat trecut peste umeri. O neagră suspiciune stăruia între noi. El credea despre mine că..., eu despre el... Cînd ne-am cunoscut, la capătul călătoriei, – el era un nepot de-al poetului, inginerul Şerban –, să ne dăm în cap de ciudă nu altceva.

Era de ziua eroilor, o zi într-adevăr năpădită de lumini, ce se revărsau de dincolo de soare. Departe, pe fundal, Munţii Apuseni, în care se putea vedea somnul aurului, aievea. Întîlneam, trecînd prin sate şi oraşe, coloane de elevi, însoţiţi de profesori, în haine de sărbătoare, mergînd cu flori la mormîntul eroilor, iar eroul trecea printre ei şi nimeni nu-l vedea. Ce minunat album de vederi din acea zi am fi împlinit, dacă nu ne-am fi suspectat unul pe celălalt ca străini duşmănoşi, eu şi cu inginerul Şerban.

Am ajuns la Lancrăm. Satul era strîns în faţa bisericii, îmbrăcat de sărbătoare. Catarig, intendentul care răspundea de camionul Academiei, a dispărut, inginerul de asemenea. Cum să cobor sicriul... ? M-am uitat împrejur. M-am oprit cu privirea asupra a trei feciori care mi s-au părut a fi mai sfioşi şi mai chipeşi. I-am rugat să vie să mă ajute.

Au tăcut şi au venit şi, împreună eu cei trei feciori curaţi ca tinerii daci aruncaţi în suliţi, l-am dus pe poet, pe umeri, din şosea pînă-n biserică, Femeile – dar şi bărbaţi, parcă, între ele – din sat, sub conducerea părintelui Ion Laşiţă, au cîntat o ciudat de frumoasă litanie, cu bocet de demult, apoi s-a oficiat slujba de înmormîntare, şi poetul a fost depus în pămîntul din care s-a născut, alături de osemintele părinţilor. Textul acelui bocet se află la părintele Laşiţă.

Mai sosise, cu autostopul, la Lancrăm, şi foarte tînărul, pe atunci, poet Ioan Alexandru împreună cu prietenul şi consăteanul său Ion Papuc. Doamna Gherghinescu Vania, acea minunată prietenă a marilor noştri poeţi, s-a întors în Cluj de pe dealul Feleacului, făcîndu-i-se rău.

Nici un delegat din partea Academiei, a Uniunii Scriitorilor la înmormîntare, nici din Bucureşti, nici din celelalte centre culturale ale ţării. S-a aprobat şi un ajutor, de înmormîntare, din partea Asociaţiei din Cluj a Scriitorilor, de 700 de lei...

– Orice alte amănunte despre viaţa poetului sînt binevenite în încheierea convorbirii noastre.— Stimate domnule Oprişan, dacă s-ar întîmpla ca cineva să mă găsească vrednic de a fi trecut în vreun dicţionar enciclopedic, şi să mă întrebe ce anume faptă din viaţa mea aş dori să fie trecută printre datele biografice, i-aş răspunde: aceea că l-am purtat pe umeri, împreună cu trei feciori neprihăniţi din Lancrăm, pe Lucian Blaga.

După zece ani, coboram de la spitalul oncologic, unde îmi murea cea mai dragă şi mai nobilă fiinţă din cîte-am cunoscut în viaţa mea, Zoe. Şi în faţa statuii poetului – opera sculptorului Ladea – din Piaţa Păcii, astăzi în faţa Teatrului Naţional[10], un copilaş o tot trăgea de mînecă pe bunică-sa, arătînd spre statuie şi întrebînd: „Ce face nenea acela, ce face nenea?“ „Se roagă, scumpul bunicii, se roagă“, a răspuns bătrîna.

februarie 1987

NOTE______________

[1] În 1942, L. Blaga a ţinut o singură conferinţă în Bucureşti, la Ateneul Român, pe data de 5 decembrie. A se vedea mai pe larg impresiile despre această conferinţă şi precizările privitoare la data şi împrejurările în care ea a fost ţinută, în convorbirea cu Vasile Netea şi în comentariile ce-o însoţesc. Prin epistola datată „Cluj, 25 apr[ilie] [19]87“, Teohar Mihadaş ne-a confirmat că este vorba de conferinţa de la Ateneu: „Da, este vorba de conferinţa ţinută la Ateneu, cu sala arhiplină, din 1942“.

[2] L. Blaga a conferenţiat în 1942, la Ateneu, despre Spiritualitatea românească.

[3] „Conferenţiarul, sau, mai degrabă, asistentul pe atunci, de la Universitatea din Bucureşti, care afirma cu calm englezesc că din punct de vedere filosofic, Lucian Blaga este o valoare nulă, era domnul Alexandru Posescu, adept al definiţiei pe care o dădea filosofiei şeful catedrei – şi mi se pare că şi tată-socru – P.P. Negulescu, anume că «filosofia este analiza principiilor şi sinteza rezultatelor ştiinţelor exacte»“ (Precizare făcută în scrisoarea din 25 aprilie 1987).

[4] După mărturisirile făcute de Dorli Blaga, „grădina“ de la Bistriţa a fost vîndută imediat după război, aşa încît poetul nu mai avea ce căuta acolo. El a mai fost, într-adevăr, în acea zona, doar în vizită la Lucian Valea, în preajma Sîngeorzului. În scrisoarea din 25 aprilie 1987, interlocutorul nostru face precizarea: „E drept că pe la sfîrşitul anului 1946, poetul vînduse grădina de la Schlferberg la Bistriţa, dar se interesa mereu, stăruitor şi nostalgic, ca şi cum n-ar fi fost vîndut-o, de dînsa, iar întîlnirile noastre au avut loc în toamna lui '45 şi '46 şi chiar şi după ce nu mai era proprietar, căci reapărea acolo ca fantoma“.

[5] Vezi nota nr. 46, la convorbirea cu Dorli Blaga.

[6] Curios e că Emil Cioran a fost în tinereţea sa unul dintre cel mal mari admiratori ai lui L. Blaga. Vezi nota nr. 30 la convorbirea cu Ovidiu Papadima. Un răspuns ferm la atacul neaşteptat al lui Emil Cioran a dat însuşi filosoful în articolul (apărut după moartea sa): Farsa originalităţii, Contemporanul, nr. 45, 9 noiembrie 1962, p. 17.

[7] Numele lui Al. Husar, menţionat în epistola din 12.III.1943, către Domniţa Gherghinescu, îi prilejuieşte poetului o reflecţie cu caracter generalizant asupra tineretului acelei epoci şi o mărturisire fundamentală asupra formaţiei sale intelectuale. „Articolul lui Husar – scrie el – nu-l cunoşteam. Spune-i că-i mulţumesc. Interesant. Totuşi, fie vorba între noi, se remarcă la tineretul de astăzi tot mai mult o apucătură ciudată: tinerii încep să facă teoria înotului stînd pe ţărm, şi nu sar în apă. Eu am sărit în apă şi-am învăţat să înot acolo. E un simptom de sterilitate să tot filosofezi cum trebuie să filosofezi şi să nu te hotărăşti la actul creaţiei. De un alt aspect o să mă ocup în numărul 2 al lui Saeculum, într-o notă despre aşa-zisul «existenţialism» care a devenit o scuză a neputinţei de a crea“ (BAR 148423). Altă dată, în epistola din 11.V.1943, îi amintea aceleiaşi partenere de corespondenţă să „nu uite să scrie pentru Saeculum lui Noica, lui Şuluţiu, lui Comarnescu, lui Husar“ (BAR 148426). Cu ocazia apariţiei articoluluiProbleme şi perspective literare, din Contemporanul (nr. 18, 29 aprilie 1960, p. 1), Al. Husar se alătura lui Gherghinescu Vania, Henrietei Cocea şi lui G. Istrati, spre a-l felicita pe poet: „Ne-am bucurat – se spunea în misiva expediată la 29.IV.1960 – de limpezirea «problemelor» şi mai ales [a] «perspectivelor literare»“ (MLR 19.960).

[8] Reproducem începutul cuvîntării rostită de D.D. Roşea în faţa catafalcului filosofului – ce nu a apărut la vremea respectivă în presă, în care sînt evocate, cu durerea despărţirii, relaţiile de prietenie dintre cele două mari personalităţi : „M-a legat – acum trei zile puteam spune încă: «mă leagă» – de Lucian Blaga o veche şi credincioasă prietenie. L-am întîlnit acum 50 de ani la Braşov: citea cu pasiune Primele principii ale lui Spencer, la vîrsta cînd alţii citesc doar romane şi «poezii» uşoare. Am fost colegi de an la liceul din Braşov şi apoi, doi ani, la Universitatea din Viena. Aici Blaga a continuat să fie acelaşi pasionat cititor de filosofie şi neobosit răscolitor de probleme, cum îl cunoscusem cu ani înainte la Braşov. De altfel, şi ulterior, opera lui de mare artist al cuvîntului va fi nu numai rodul darurilor lui poetice, ci şi rezultatul unei încordate şi meticuloase munci de cîntărire a valorii cuvîntului“. (BCU Cluj-Napoca, ms. 4827/1)

[9] „La plecarea spre Lancrăm – îmi relata Teohar Mihadaş în epistola din 1 martie 1987 – nu e vorba de maşina celor de la Tribuna şi Steaua, ci de o maşină la înmormîntare; la Lancrăm, la pomana mortului, neobservînd a fi prezenţi decît pe tribuniştii Grigore Beuran, Radu Enescu şi Miron Scorobete“.[10] „Statuia lui Blaga, din Piaţa Păcii – observă Teohar Mihadaş în epistola anterior citată – se află acum în faţa Teatrului Naţional, lîngă a lui Eminescu, după ce a făcut un stagiu şi-n parc“.

Pg. 317-327
Text reprodus din volumul semnat de I. Oprişan, Lucian Blaga printre contemporani, dialoguri adnotate, Editura Minerva, Bucureşti, 1987

 

 

 


Traian T. Coșovei - Nevoia de oglinzi

 

Vreau să scriu un poem ca o masină Hummer!

Vreau să am sentimente ca niște curse de șoareci!
Nu am nevoie de oglinzi!
Nu înțelegi? Nu am nevoie de oglinzi!

Lecția de geriatrie a costumelor cu cravată s-a terminat!
Vreau să înduplec luna cu bastonul de cauciuc și cu vâna de bou!
Nu am nevoie de oglinzi!
Nu înțelegi? Nu am nevoie de oglinzi!

Vreau o fereastră prin care să privesc asfințitul
                          acestei lumi încălecate de mirese!
Vreau un ciob prin care să văd eclipsa totală de soare!
Vreau o lumină, un far, care să-mi arate de la distanță linia de plutire a vieții!
Ori măcar o candelă așezată în fereastră, să nu mă pierd pe ape!

Nu am nevoie de oglinzi!
Nu înțelegi, măi, omule, că nu am nevoie de oglinzi!?

Am nevoie de un dig care să stăvilească oceane!
De tine am nevoie!
Nu am nevoie de oglinzi!

Nu înțelegi că nu am nevoie de oglinzi!?

Paul Aretzu -Muntele Viu (note de drum)

 *

stăm rezemaţi cu coatele de barieră. e cald, e bine. trebuie să ne îngrijim de siguranţa trecerii dincolo. nu se aude şi nu se zăreşte nimic. frica de libertate ne face să trăim. târziu, cel aşteptat trece în viteză. deschizând o iubire mai veche. bariera deja a fost ridicată. ne putem pierde cu totul în orizont. iată, drumul se răsfiră ca mersul peştilor migratori.

 *

un bătrân, vom vedea, citind un scurt poem despre moarte. şoptindu-l cu frică. înţelegând mai mult decât e scris. de fapt, citind un singur cuvânt. repetat. un cuvânt despre frumuseţe. cu pasiunea unui cerşetor. care îşi câştigă astfel existenţa. în timp ce pupila jucăuşă îi este răpită de o certitudine mare. în absenţa adevărului.

 *

erau spini înfloriţi pe deal. din aceia numiţi şi scai măgăreşti. tata ţinea un suflet de copil în braţe. era luminat pe obraz. bunicul legase un snop sub streaşină. sub care tata se ruga. pe jos, lângă el, era o seceră cu zimţii tociţi. bunica şi bunicul, înjugaţi la un car, au urcat pe o corabie fumurie. care deîndată

s-a scufundat în pământ. fără a lăsa nici urmă, nici val.

 *

nemişcarea copistului în faţa pupitrului său. durează de câţiva ani. va veni seara. vor lăcrima ochii obosiţi. scrisul îşi vede de drum, ca un pelerin. tocurile de scris. cernelurile. timpul trece pe alături aplecând vârfurile pomilor, spulberând şirul de furnici cocârjate. literele se odihnesc în rastele. seara, acest pătrat alungit.

 *

cu scrisurile pe ploaie. când vine un mesager. lumina se întretaie. limbaje curgând pe un câmp înalt. nimic nu este mai trist decât agonia mamei. decât neputinţa ei de a reîncepe. lumina se întretaie lăsându-ne muţi. din cotlonul de întuneric, prin cântări. doar câţiva rămaşi până la sfârşit. cu toată oboseala învierii. cu braţe de lăcustă închinându-ne. cu ochi de bufniţă binecuvântând.

 *

prima zi cu zăpadă. călcam pe copaci, pe ziduri. ca să n-o murdăresc. un cetăţean cu părul zbârlit a murit ieri. în acelaşi timp, un copil din clasa întâi recita poezia iarna, privind speriat pe fereastră. azi n-a sunat telefonul. în grădină, nu ştiu cine a adus un om de zăpadă. vrăbiile au ciugulit ciorchinele îngheţat sub streaşină, dintr-o viţă imaginară. nu ştim dacă anul acesta va mai veni moartea.

 *

i se prelinsese un firicel de miere în barbă. ne-am uitat cum sclipea. sfânt venit de pe alte meleaguri. nu-l ştia nimeni. în colbul poienii, un ţigan bătrân se străduie să îndrepte cu ciocanul o sabie. o nuntă de vrăbii înfoiate ne-a evitat în ultima clipă. după ce sfântul a plecat în ale lui, fagurele muşcat într-un colţ a rămas atârnat în aerul dimineţii (mi-am amintit de bătutul alviţei, din copilărie. tata lega de lustră o bucată de alviţă, iar noi săream să o prindem cu gura. nici nu ştiam ce este viaţa).

*

lumina mea tu eşti. o pasăre în mijlocul metalului fierbinte. ningea, de-adevăratelea, cu fulgi şi cu puf de gâscă. erau nămeţii cât casa. când respiram îşi luau zborul. ningea butaforic şi nu se mai vedea calea. am mers, deci, la întâmplare. într-o lume care se ascundea. într-un timp neştiut.

*

vaporul acela era o corabie. alteori, un munte desprins din nori. îl aşteptam cu gleznele împotmolite în ţărm. unele zile erau moarte. concentrate în stea. melcul din somn răsucea fumul timpului. pe când, dincolo, peştii de nisip scânteiau într-o mare din chirpici. câţiva bătrâni îşi vor da duhul pe strada mare. într-o ţară absentă.

*

vai de oraşul fără vulturi. plin de păsăret mărunt. oamenii îşi

scutură buzunarele goale. îşi beau cafelele detaşaţi. citesc rapid

ştirile zilei. sunt chiar fericiţi. avioane patinează pe cerul îngheţat.

păsăretul ţopăie prin piaţa publică, în căutare de firimituri şi

gândaci. oamenii caută şi ei de lucru. o forţă invizibilă întinde

peste tot camere de luat vederi, semne de circulaţie. o doamnă în

doliu trece cu un buchet de flori artificiale în mână. se grăbeşte

către un loc misterios. ca nişte greieri, literele sar din cărţi. vrăbiile

le urmăresc şi ciopârţindu-le bine le înghit. casa a rămas goală, cu

uşile date la perete. nu se ştie dacă trenul care tocmai pleacă există.

târziu a început să ningă cu sare gemă peste oraş. nu e voie să

priveşti înapoi.

*

de data aceasta: războiul de ţesut litere. stam înşiraţi: unii cu braţele desfăcute, alţii cu gâtul aplecat, unii în genunchi, alţii încovrigaţi, alţii cu piciorele depărtate, alţii frânţi de la mijloc, alţii suciţi, alţii căzuţi prin munţi, alţii adormiţi în văzduh. croitorul neştiut ne cosea unii de alţii. ca într-o cămaşă de forţă. o carte ieşea la iveală. pentru cititorii ambliopi. astfel: alfa, un om care se naşte. omega,

un om care înviază.

*

era o maşină foarte complicată. la început toţi am crezut că este un aparat nou de fotografiat sau o lampă magică folosită la naşterile premature. o rază de-a ei chiar mângâia morţii. pe când lumea nu începuse. contemplându-se pe sine. universul era în atelier. încă nu începuse. aspirantul s-a retras, prefăcându-se că citeşte geometrie. atunci raza, singura rază din lumea inexistentă, ţâşnind, s-a arcuit peste puiul de înger pe care îl ţineam în palmă. aceasta este toată minunăţia.

*

un popor alcătuit din şapte litere. dintre care trei sunt vocale. erau acolo piane, viole, un oboi, lire. cred. a venit cineva de pe drum. obosit. avea pâini proaspete şi friptură de miel. am consultat ghidul pentru urcarea pe munte. un popor în mişcare. cu animale, corturi şi idoli. intrând încet în partea întunecoasă a călătoriei. unii îşi înfăţişau copiii. alţii femeile senzuale. erau oameni de litere. etalându-şi cunoştinţele geografice. priveau în zare firele de iarbă, firele de praf. nu trăiau decât pentru a inventa o nouă lume. iar în vârful muntelui, într-un loc plin cu pietre, unde s-au oprit să-şi tragă sufletele, au întâlnit iubirea ieşită din minţi.

*

regele s-a îmbrăcat în haine regale. şi-a ronţăit, în foişor, biscuitul, căruia îi spunea prietenul meu. când cineva este convins de existenţa sa, intră la rege şi i se închină. acesta îl ia de braţ şi îl ridică. el a învăţat foarte mult. a citit toţi filosofii. ştie să se poarte cu supuşii. îi dă şi acestuia un biscuit. apoi îl conduce spre ieşire. de-acum regele are timp şi pentru problemele sale. acuma pot să vină constructorii. să-şi etaleze uneltele. regele pune capcane dibace pentru propoziţii. apoi aşteaptă. el a crezut în Dumnezeu de la începutul începutului.

*

mergea încet, îngândurat, pe un drum, către un clopot uriaş. spunea că cineva era pe moarte. locuitorii se dădeau în lături şi îi făceau câte o plecăciune. datorită timidităţii nu-l luau în cârcă. dar îl iubeau foarte mult. foarte mult. el îşi dădea jos haina şi le-o oferea. îşi scotea bocancii. dădea unuia unul, altuia altul. soarele. ca un putregai aprins, lumina piersicii îndestulaţi, duzii pitici, pădurea de pini, arborii de roşcove. mai mult şchiopăta decât ţopăia. a întrebat unde stă muribundul. iar păstorii locului l-au gonit de teamă să nu le sperie vitele. mergea după hartă. coliba lui rămăsese demult în urmă, dispăruse. nu ştia dacă în faţa lui era o poartă sau o groapă. când a trecut prin ea, ca un ascet, s-a trezit în mijlocul infinitei pustii.

*

acesta pescuia întruna de pe un cal pag. dar nu prindea nimic. pescuia mai mult prin locuri neumblate. prin păduri. prin vârfurile munţilor. prin mărăcinişuri. dar nu prindea nimic. atunci a venit prietenul său cărturarul care i-a adus ultimul său volum. deîndată s-a lăsat de pescuit şi s-a apucat de citit. dar nu înţelegea nimic.

*

pentru că era plictisitor şi irascibil, şi pentru că umbla numai beat, pe singurul poet din lume îl aruncaseră într-un parc. cu o pălărie de paie turtită pe cap, cu vreo câteva cărţi risipite în jur, a adormit pe dată. fiind capabil de ieşirea din minţi a sinelui. ideea de propoziţie nu i-a venit chiar atunci. a lăsat încă pentru mult timp lumea încurcată. ţinând un greier timorat pe limbă. şi, în momentele de trezie, mărindu-şi ochiul. folosind o reţetă de întuneric pentru a trece nevăzut pe lângă domnul însoţitor de animale mici. părea, cu adevărat, un cerşetor. alt cerşetor, aproape identic, tocmai dădea colţul. avea sub braţ o pâine şi cărţile iluzorii ale singurului poet din lume.

*

cel mai bine se înnebuneşte iarna. taxiul opreşte din greşeală în alt loc. poate vei muri în timp ce te bărbiereşti, privindu-te în sticlirea halucinantă. îngheţând pe o bancă de pe care nu se mai ridică nimeni. sau rănindu-te în omul de zăpadă din curtea grădiniţei. şi se înnebuneşte cel mai bine în miezul zilei. umblând după vreascuri în jurul mânăstirii. mai devreme erai puternic, iar acum ai părul nins şi pielea încreţită. acum te aşteaptă o străduţă îngustă în care te poţi scufunda. acum poţi se dispari definitiv.

*

mergeau puţin câte puţin. pe un drum clătinat. printre pietre kilometrice şi mormane de frunze veştede. către vârfurile muntelui. pe margine oameni în cojoace, cu butii pline cu băutură sau cu ulei. jupuind animale vii. întinzând mese. sătui de pâine. mergeau cu prudenţă. aveau în mâini plase din plastic şi boccele mici pe care le ţineau la piept. erau un grup de bătrâni mutaţi de la un azil la altul. un cal pitic trăgea din răsputeri o căruţă plină cu paturi metalice. îşi întindea gâtul, proptindu-şi copitele în pietrele ascuţite. bătrâni sfinţi călcând pe pietre ascuţite. pe calea fără sfârşit.

*

în capătul drumului, muzeul crucilor de lemn. am urcat din greu, ţinându-ne de un car cu mort în el. mort tânăr cu pălărie. cu zâmbetul abia reţinut. lumina cădea din pomii din jur şi din lumânările firave înfipte în pământ. l-am strigat pe fratele meu ascuns în muzeul crucilor de lemn. boii lăcrimau din cauza tăriei luminii. mortul tânăr se transformase în cânticelul psaltului. suind uşor. s-a vorbit mult despre lentile. despre vederea din urmă. sticloasă. vederea cu degetele, prin întuneric, a frumuseţii. nici n-am simţit când ne-au crescut bărbi, ni s-a albit părul, ne-au crescut unghiile, genele. stăm întinşi la umbra crucilor. nu avem voie să fumăm. ca să nu afumăm becurile înstelate.

*

lui Mircea Bârsilă 

bătrân şi desculţ. prin grădina cu zeci de mierle. Dumnezeu nu poate fi departe de aici. la o bătaie de inimă. cânt împreună cu avva printre sturzi şi păuni pictaţi pe ziduri. îngenunchiaţi. prietenul nostru ne întoarce foile cărţilor bisericeşti. şi ne întoarce anii. şi ne face cu suflete de copii. cântăm la poarta raiului nu cântece. bucăţi de abur vopsit. avva îmi arată: cântă aici. aici. se vaietă de dureri de picioare. într-un fir de păr al avvei atârnă un măr pârguit, nu prea mare. prietenul dă foile şi noi cântăm fără oprire. autobuzul de la poartă a plecat de mult. înaintează prin noapte, tras parcă de dârele de lumină ale farurilor. a început să plouă. mânăstirea s-a ascuns în întregime într-un abur vopsit. glasurile noastre se aud de departe. ţinem în braţe sturzi şi păuni luaţi de pe ziduri. pârâul de lângă noi curge fără încetare.

*

reţetă pentru alegerea poemului preferat

                                    lui Ioan Moldovan

 

se ia o carte la întâmplare, din bibliotecă. şi, ce să vezi? gellu naum – poezii. se închid ochii cât de mult se poate. se scutură palmele, ca în şedinţele de magie livrescă. se deschide apoi cartea. trebuie să fii întors cu spatele la ea, să nu vezi. se deschide cu mare emoţie şi cu dragoste de cititor. absolut la întâmplare. când, ce să vezi? po(h)emul meu favorit: scara vieţii, p. 546. se ia o foarfecă de altoit şi se decupează. apoi se lipeşte pe fereastră, cu literele spre interior. toţi cititorii trecători vor spune: ce frumos po(h)em ar fi fost acesta, dacă geamul nu ar fi fost împâclit.

*

eram mereu pe drumuri. nu mai ştiu, ningea sau ploua. sau era caniculă. coboram dintr-un tren. urcam pe vreun munte. sau poate urcam scările blocului. era o lumină împrejur. un cer mic. nu ştiu. un gândac fosforescent. dar eu mergeam prin nămeţi de întuneric. spre nord, spre sud? trebuia să mă întâlnesc. atâta ţin minte.

*

diavolul are ochii de aur. priveşte prin ceaţă. dă târcoale scaunului din grădină. ia un tăciune şi îşi aprinde faţa. arde ca o oglindă. un orb atât de muzical. i-am ascultat scânteierile. i s-a urât cu viaţa. fiindcă moartea pe nimeni nu ocoleşte. diavolul face din orice un spectacol. iar diavolul orice poate, numai cuvinte nu. este lipsit de semantică. are ochii de aur şi triunchiul de funingine. dacă nu mai scrii de douăzeci de ani eşti ca şi mort. diavolul se scaldă în praf şi în pulbere. se pierde în lumină ca pletele unui bătrân.


Paul Aretzu -Psalmul 75

Bisericile sunt seminţe ale Duhului, căzute din cer.

Eu mănânc pâine răstignită. Sufletul meu este tot mai înăuntru. Ca apa în fântână. Şi Dumnezeu se oglindeşte în mine.

Psalmul este cuvântul întrupat. Veniţi să ne împărtăşim cu psalm. Veniţi să atingem îngeri. Doamne, trimite-mi un înger moscat.

Împodobit m-ai făcut şi m-ai înfiat. Trupul meu este epic iar sufletul este liric. Am o religie în sânge. Sunt înconjurat de strămoşi şi de urmaşi.

Doamne, cum a fost când m-am născut? Dumnezeu m-a plămădit, Dumnezeu mi-a suflat Duh în nări. Dumnezeu a pus în mine puncte cardinale.

Mănânc în genunchi, Doamne. Îngerii sunt nişte secunde. Au feţele jupuite iar sânii lor miros a busuioc. Îngerii se îngrămădesc pe fiinţele omeneşti.

Scriam pentru a învăţa să scriu. Vorbeam pentru a învăţa să vorbesc. În fiecare zi mă botezam cu rugăciune. Dormeam pentru a învăţa să mor.

Sunt un om pierdut şi nemaigăsit de nimeni. Cu ochi gânditori.

Doamne, vreau să-mi retrag toate cuvintele şi să încerc iar…

 

Paul Aretzu -Psalmul 74


 

Doamne, eşti un focar de rugăciuni. Scapă-mă, Doamne, de beţia cuvintelor. Ce sunt: o ţărână luminiscentă.

Doamne, dă-mi scrisul viu în care este Hristos Cuvântul, dă-mi, Doamne, cuvântul crucificat. Nu sunt bun de nimic, nu am făcut pe nimeni să moară de fericire.

Fă-mi rugăciunea indelebilă mireasă. Eu mor încet, Doamne. Mor continuu. Sunt un hoit psihic. Doamne, dârdâi de a Ta frică.

Doamne, am sărutat-o pe corp şi nu pe buze. Doamne, i-am mirosit sânii. Mâinile mele i-au îmbrăţişat coapsele. Doamne, iartă-mă!

Ce caut eu în ceruri, Doamne, ca un rătăcit. Nu vedere: năpustirea lucrurilor peste mine. Nu vorbire: năpustirea cuvintelor, a sensurilor peste mine. Sunt un centru al gravitaţiei Tale. O ţărână de călcat în picioare, Mângâietorule.

Doamne, lecuieşte-mă de beţia cuvintelor. Şi de singurătatea cuvintelor

Paul Aretzu -Psalmul 67

 


 

Te cântăm, Doamne, cu gâturile alungite, cu buzele ţuguiate, înfricoşaţi că vorbim.

Vedem cum cuvintele stau în mintea lor şi în interiorul lor, aşa cum stau sufletele, odihnindu-se în rai. Un porumbel dădea cu gheara foile şi citea din carte.

Eu plâng timpul, Doamne, nu-l trăiesc. Eu trăiesc lacrimi. Am văzut boala năpădindu-mi gura. Ochiul, ca un semn de carte, văzând cuvinte. Mă uit în jur şi ating lumea cu ochi tineri şi zâmbesc cu buzele în flăcări. Şi gura mea vorbeşte şi apoi mănâncă şi respiră. Şi Dumnezeu stă pe buzele mele ca un ruj al dragostei.

Mă chircesc într-un clopot, ca un ochi într-o orbită, încercând să-şi învingă propria pleoapă, având cuvântul Dumnezeu în mine ca o limbă a timpului. Dar L-am cunoscut pe Domnul şi Stăpânul meu, sufletul meu se scaldă în viaţă, la infinit.

Sunt un fetus în interiorul cuvântului, mă hrănesc din acesta. Tatăl a însămânţat în mine Scriptura şi din ea se naşte veşnic Hristos. Şi sunt tot timpul gravid cu Hristos. El este din mine, Hristosul, şi vine de la Tatăl. Ca să Îl nasc, eu trebuie să devin cast, să fiu copil şi să mă joc printre literele sfinte, printre pomii din rai, sufletul meu să-I fie chivot.

Cuvântul e mijlocul cosmosului, locul în care se întâlneşte iubirea care pleacă din mine cu iubirea care vine spre mine.

Paul Aretzu -Psalmul 62

 


 

Să se odihnească, Doamne, în noi, Duhul Tău, ca o pasăre într-un pom roditor, lumină din lumină, cer din cer, ca pâinea în cuptor.

Să se odihnească, Doamne, în noi, Duhul Tău, ca rugăciunea în aşternutul fecioarei, ca un cântec nou în glasurile bisericii.

Să se odihnească, Doamne, în noi, Duhul Tău, ca tatăl în fiul, ca sufletul în trup, ca lumina în întuneric, ca sunetul în trâmbiţe, ca ochii mei în psaltire, ca cele ce nu sunt în cele ce sunt.

 

Paul Aretzu -Psalmul 59

 


 

Plecasem pe un drum spre cel mai vechi oraş din lume, însoţit de tovarăşi. Unul avea hărţi pe piei de viţel, altul ducea în raniţă hârtie de China, hârtie de mătase, hârtie imperială de Japonia, hârtie de şamoa, hârtie de Olanda, hârtie de ofset, hârtie satinată, hârtie Whatman, altul avea buzunarele doldora cu stilouri, cu peniţe, cu pene de scris ascuţite şi despicate la vârf, altul ducea călimări şi corni de cingătoare plini cu cerneluri preparate din funingine sau din cinabru, din gogoşi de ristic, din săruri de fier şi din miniu de plumb, altul transporta probare de cerneală, probare de litere cu modele, semne şi ornamente şi probare de titluri, altul avea nisiparniţe, alţii mergeau pentru credinţă făcând parte din ceată.

Omuleni făcuţi din carne şi din sânge, din pâine şi din vin, eram poeţi de psalmi, căutători de divin.

Paul Aretzu -Psalmul 48

 


 

Doamne, un bolnav care mai are câteva zile de trăit spune ce rost are şi stă tot timpul trist şi îngândurat.

Eu, Doamne, ştiu că voi muri cândva, la soroc. Şi nu sunt trist. Şi mă duc la şcoală şi învăţ literele, şi ies la joacă, străduindu-mă să fiu cel mai bun dintre fraţi, şi sparg lemne, şi curăţ găinaţii din podul porumbeilor şi din curtea păsărilor, şi bat aracii în vie, şi mă duc la biserică să ascult liturghia, şi mă spăl şi îmi ung pielea să fie frumoasă, şi mă ascund şi mă duc la cenaclu, şi îmi curăţ ghetele, şi mă duc la cârciumă, şi sunt ţanţoş, construiesc, mă însor, caut de lucru, fac amor, citesc, mă văicăresc, mă bărbieresc, fac experienţe, strâng paie, cresc iepuri şi copaci, fac copii, văd spectacolul şi plâng, repar gardul de zor, mă străduiesc să înţeleg, culeg măceşe, îmbătrânesc, mă străduiesc să înţeleg.

Dorm într-o lumină hrănitoare.

Nu mă întreb ce sens au toate acestea, deşi, ca un bolnav fără leac, ştiu că voi muri.

Paul Aretzu -Psalmul 46

 


 

M-ai învăţat, Învăţătorule, să vorbesc şi să scriu. Cine intră într-o carte intră într-o sămânţă.

Acum Duhul Sfânt scrie în inima mea cartea Evangheliei, acum Dumnezeu îmi vorbeşte prin tăcerea tăcerilor.

Paul Aretzu -Psalmul 45

 


 

Doamne, mie îmi cresc ochi noi pe sub ochii pe care-i am, aşa cum ne cresc dinţi noi pe sub dinţii de lapte.

Atunci, pe cărare, a venit în mine un înger cu o mânăstire în spinare, iar părul lung îi intra în sfintele altare.

Domn al vorbelor, eu calc pe nervi, pe haine, pe bătătoritele tălpi şi palme, pe linia vieţii şi respir în cântecul păsării numită Evanghelie. Ascult cum se rosteşte singur în mine psalmul şi-mi stă în gură limba amorţită şi neclintită. Iar psalmul zburdă ca măgarii sălbatici în ţinutul iluziilor.

Doamne, fă-mă să locuiesc în cuvântul rugăciunii, bărbat şi femeie, transformaţi în sporii rugăciunii, în erotică sfântă.

Doamne, m-am retras în chinovie, m-am retras în sfânta biserică, m-am retras în chilie, în peştera pustnicească, în rugăciunea inimii, m-am izolat de toţi cei dinafară, am surzit, am amuţit, am orbit, am intrat în argintul nestins al întunericului lepădându-mă de gânduri pentru a vorbi în limba Duhului Sfânt. Azi, Dumnezeu citeşte în mine manuscrisul încă nescris.

 

Paul Aretzu -Psalmul 43

 


 

Ne ştii că suntem din lână, Doamne, şi gândurile noastre sunt o repede ploaie.

Am spus: când voi ieşi în deşert voi vorbi cu firele de nisip, cu leii. Cerul deşertului este împodobit cu mâini ţinând Sfinte Evanghelii, vehicule divine. Căutam loc de casă unde să-mi doarmă sufletul. Aproape mut. Vroiam să mor un timp.

Doamne, s-au înmulţit oasele mele şi drumurile mele. Prin prunci să-l vedem pe Dumnezeu. Şi s-a încins faţa mea, prin zăpadă înotau peşti din piatră şlefuită, iar Apostolul pescuia oameni de apă dulce într-o undiţă de sânge. Şi ochii mei s-au botezat în cartea cu rugăciuni.

Doamne, aş vrea să mor un timp, să mă mai odihnesc, şi apoi să înviu. Să vorbesc mai bine Limba.

Eram oarecând orbi. Doamne, iartă-mă, că eu mereu greşesc.

Paul Aretzu - Psalmul 39

 


 

Să înălţăm neîncetat slavoslovii, să întoarcem Domnului cuvintele gândite, aşa cum păsările întorc cerului mireasma bună a cântecelor jertfite. Fă din noi dumicaţii Tăi.

Doamne, învaţă buzele mele să bea vin din rana Ta, sărutând-o, învaţă mâinile mele greoaie să frângă pâinea firavului Tău trup, dezmierdându-l. Fă-mi sufletul miel de-o zi, dus pe umeri de păstorul tată.

Doamne, de care se moaie munţii cei tari, nu-ţi cer două vieţi, apropie de maţele mele durerea naşterii de suflet nou. Cu rază, neodată poftită, satură-mi iubirea cea mare, nepotolită. Eu sunt doar urmă.

Dă-mi cuvânt din sămânţă dumnezeiască, dă-mi curăţenia pâinii.

Doamne, ajută-mă să nu cad în mine, să nu mă scufund, ia sufletul meu în mâinile Tale, pomenueşte-mă cu vederea dimineţii sensurilor.

Nu moartea veninoasă, de frumuseţi răpitoare, nu moartea cu cazne, întunecătoare, moarte care e de mii de feluri, dureroasă, nu moartea printre străini, ci moartea în pat, între lumânările fiilor mei, acasă.

Biserică, roagă-Te pentru noi, cu liturghiile tale, cu icoane, cu pâlpâirea lumânărilor, cu limbile clopotelor, cu moaştele sfinţilor.

Doamne, sunt un pom din rai iar fructele mele nu se coc. Dă-mi, Doamne, putere să intru-n această unsă carte cum merge Hristos la moarte.

 

Paul Aretzu- Psalmul 37

 


 

Când ceasul vine, când omul trage să moară, când sufletul iese din trup, atunci vine ultima secundă, atunci are loc desfacerea mâinilor, desfacerea ochilor, desfacerea limbii, des-facerea. Sufletul, împodobit cu un mic diamant de lumină, intră în ziua liturgică fără sfârşit. Sufletul este orb şi surd şi olog, ca un vierme frumos, ca o pasăre golaşă, făcută din cer, ca un vid de materie, suflet cu mugur sau cu ceteră, îmbrăcat în cămaşă de lumină ca-ntr-o vietate, deschizând mâini cu dulceaţă, în toată vremea, în tot locul.

Doamne, nu lăsa să mi se sfârşească sufletul, că sufletul este ochi acoperit de aripă, este lăcustă care suge din har şi care ţopăie dintr-o lume într-alta, prin suflet intru în Dumnezeu ca printr-o uşă tainică, sufletul este cărbune aprins al bucuriei, este miezul, sămânţa fiinţei, untdelemn sensibil, altar nevăzut.

Sufletul, o ţâră timp învelit într-un pergament, o marmeladă sfântă, o metaforă vie.

Astăzi, Dumnezeu înfăşează lumea; astăzi am vorbit cu părintele Nichita care ştie să scrie direct pe suflet. În chilia lui era o adunare mare de aripi.

Astăzi Îl chem pe Domnul cu buzele mult întoarse înăuntru până mi-ating inima.

Fii cu mine, Doamne, cum ai fost cu Maica Ta.

Paul Aretzu -Psalmul 36

 


 

Ca o moară este sufletul meu: cu ispite, cu pocăinţe. Cade o ploaie lină peste cinematograful din grădină, peste staulul vitelor, peste sălaşul oilor, peste prealuminata monastire. Cade cer blând, până-n dimineaţă, în gol mormânt.

E o biserică pardosită cu mari cărţi pe care îngenunchi. Şi din chivoturi căptuşite cu satin scot psaltire şi alăute evreieşti. Iar îngerii coboară din cer icoane ale Împărăţiei. Doamne, mângâie-mă îndeaproape. Din icoane dau muguri şi frunze şi răsar Trei Dumnezei care merg împreună.

Doamne, iată, în jurul meu sunt mulţi lei care dau târcoale, vrând să mă apuce. Doamne, sunt şi oameni cu urechi alungite şi cu fălci proeminente, privindu-mă cu înfricoşare. Iar eu sunt fugit în vagoane de marfă.

Picură-mi, Doamne, timp înviat în inimă, fă-mă îmbrăcat în înger. Fă să ardă cu flacăra dragostei ceara translucidă a sufletului meu care este orb.

Stau pe un scaun de un deget, la o masă de o palmă, închis în mine, fără să mişc buzele, nebun în luna a noua de Ierusalim. Căci mi-am înhămat limba la gânduri iar acum pământul e viu împrejurul nostru. Citind neîncetat Evanghelie, limba ni s-a făcut sfeşnic, aşteptând cu nerăbdare să se pună în ea lumina rugăciunii. Şi în jur era deşertul mănos dinaintea aflării Canaanului.

Scăpând de patima limbajului şi de trupul stăpânit de mirare, pătrund, Doamne, în dimineaţa Împărăţiei Tale, cea cu multe ferestre, prin deschizătura contemplaţiei, acolo unde pereţii cântă, unde totul este fără chip, ca într-un pahar, nălţând ochii, Doamne, către lumina cea subţire, iar sandalele mi-au luat foc şi m-am temut de frumuseţe, căci miroseam sufletele pustnicilor ivite prin minune. Mergeam în căruţă la Nuntă.

Dă-mi, Doamne, pe Duhul, Cel ce năvăleşte în rod, Care scrie învierea înăuntrul seminţelor.

Paul Aretzu -Psalmul 35

 


 

Biserica este dicţionarul cu un singur Cuvânt.

În Biserică şi în gura puţin credinciosului, numele Domnului e ca mierea în stup, ca oasele păsării în zbor, ca limba în vorbitor.

Că prin scris rotund intrăm în Biserică, şi cu palmele scrise, şi cu ochi măriţi de tânjirea credinţei, cu ochi alungiţi după citit. Că intrăm în mijlocul sfinţilor.

Îl văd pe Domnul cu gândul. Apoi Îl văd fără gând. Îi vorbesc Domnului prin sunetele gândului. Apoi îi vorbesc prin muţenia gândului.

Domnul mi-a încolţit în suflet. El este ca apa în fântână. El este ca apa în ciutură. Fă-mă, Doamne, să cunosc taina vorbirii.

Mă duc la Biserică pentru o întâlnire cu mine însumi.

Stam într-o Biserică de hârtie şi scriam în minte cu lacrimi, într-o viaţă oleacă începută.

 

Paul Aretzu -Psalmul 34

 


 

Doamne, eu sunt viermele, sunt cariul cuvântului. Şi am început să plâng legat cu lanţurile propoziţiilor, lângă copac. Iar în miezul meu, miezul inimii mele este cuprins de flăcări. Eu număr pe degete zilele săptămânii. Oricine vorbeşte are pe buze oţetul iar înăuntrul gurii este zăpada rugăciunii. Iubirea mă transformă în cerc aprins încoronând tija sufletului.

Murind, mă despart pe vecie de ochii celor care m-au privit, de urechile celor care m-au ascultat, murind, trupul meu necăjit rămâne afară, în timp, iar sufletul se întoarce la vegherea casei, în ţinutul neasemănat.

Şi continuu, Doamne, Dumnezeu ia chip în mine, ca-n vâltoarea naşterilor.

Şi, cu paşi de-o palmă, necăjit, pornesc la drum, şi gleznele sunt ca buturugile în nisip cărora li s-au rupt vlăstarii, şi genunchii sunt pietre de moară din care se revarsă miere, şi coapsele sunt ca trunchiurile noduroase de trandafiri, şi coastele sunt gresii scrise, şi gâtul mă duce unde nu ştiu, şi limba are pe ea un ceas oprit, şi ochii se înfioară şi se împăienjenesc şi în gură se chinuie un boboc de crin nepământesc. Iar cei ce stau de faţă înfricoşaţi aşteaptă în tăcere. „Când va muri el? Iar numele lui când va pieri?”

 

 

Paul Aretzu -Psalmul 33

 


 

Astăzi m-am sculat şi aveam inimă nouă. Doamne, Tu eşti singurul contemporan al sufletului meu.

Din rază de lumină smerită ai văruit feţele noastre, iar sufletul este grăunte de iubire de la Dumnezeu, tăciune scris acoperit de spuza trupului. Îl duc pe Domnul înfăşat în suflet.

Domnul a dat lumină, că e bună. Clădiri, pământul, creanga copacului, chiar întunericul sunt făcute din lumină. Şi literele din acest scris, Doamne, sunt tot de lumină. Iar Pustia este orbitoare. Ne-ai încărcat, Doamne, cu lumină, sângele nostru e lumină roşie lichidă, în creier irizează tăria crinilor din Rai, suntem înconjuraţi mereu de pâlpâirea Hristosului interior şi-n degete simţim ce simte pomul când dă în floare. O maternitate luminoasă este viaţa noastră, dragă Doamne, cu lumină de diferite forme.

În mine, Doamne, a fost lunga Vinere Mare, şi-n mine a-nviat Hristos.

Am auzit, Doamne, că oamenii mor.

Adevărată Lumină este în euharistie, iar noi mâncăm Lumină şi bem Lumină.

Doamne, am auzit cu înfricoşare că oamenii mor. Cenuşa noastră este fragilă lumină.