Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Baladă populară - Mănăstirea Argeşului

                          
                                          Pe Argeş în jos,
                        Pe un mal frumos,
                        Negru-vodă trece
                        Cu tovarăși zece,
                        Nouă meșteri mari,
                        Calfe și zidari,
                        Și Manole, zece,
                        Care-i și întrece.
                        Merg cu toți pe cale
                        Să aleagă-n vale
                        Loc de mănăstire
                        Și de pomenire.
                        Iată, cum mergeau
                        Că-n drum ajungeau
                        Pe-un biet ciobănaș
                        Din fluier doinaș,
                        Și cum îl vedea
                        Domnul îi zicea:
                        "Mândre ciobănaș,
                        Din fluier doinaș!
                        Pe Argeș în sus
                        Cu turma te-ai dus,
                        Pe Argeș în jos
                        Cu turma ai fost.
                        Nu cumva-ai văzut
                        Pe unde-ai trecut
                        Un zid părăsit
                        Și neisprăvit
                        La loc de grindiș,
                        La verde-aluniș?"
                        "Ba, doamne, am văzut
                        Pe unde-am trecut
                        Un zid părăsit
                        Și neisprăvit.
                        Câinii cum îl văd,
                        La el se repăd
                        Și latră-a pustiu
                        Și urlă-a morțiu."
                        Cât îl auzea,
                        Domnu-nveselea
                        Și curând pleca,
                        Spre zid apuca
                        Cu nouă zidari,
                        Nouă meșteri mari
                        Și Manole zece
                        Care-i și întrece.
                        "Iată zidul meu!
                        Aici aleg eu
                        Loc de mănăstire
                        Și de pomenire.
                        Deci voi, meșteri mari,
                        Calfe și zidari,
                        Curând vă siliți
                        Lucrul de-l porniți,
                        Ca să-mi ridicați,
                        Aici să-mi durați
                        Mănăstire naltă
                        Cum n-a mai fost altă,
                        Că v-oi da averi,
                        V-oi face boieri,
                        Iar de nu, apoi
                        V-oi zidi pe voi,
                        V-oi zidi de vii
                        Chiar în temelii!"

                        Meșterii grăbeau,
                        Sforile-ntindeau,
                        Locul măsurau,
                        Șanțuri largi săpau,
                        Și mereu lucrau,
                        Zidul ridicau,
                        Dar orice lucra
                        Noaptea se surpa!
                        A doua zi iar,
                        A treia zi iar,
                        A patra zi iar
                        Lucrau în zadar!
                        Domnul se mira
                        Ș-apoi îi mustra,
                        Ș-apoi se-ncrunta
                        Și-i amenința
                        Să-i puie de vii
                        Chiar în temelii!
                        Meșterii cei mari,
                        Calfe și zidari,
                        Tremurau lucrând,
                        Lucrau tremurând
                        Zi lungă de vară
                        Ziua pân-în seară,
                        Iar Manole sta,
                        Nici că mai lucra,
                        Ci mi se culca
                        Și un vis visa,
                        Apoi se scula
                        Ș-astfel cuvânta:
                        "Nouă meșteri mari,
                        Calfe și zidari!
                        Știți ce am visat
                        De când m-am culcat?
                        O șoapta de sus
                        Aievea mi-a spus
                        Că orice-am lucra
                        Noaptea s-a surpa
                        Pân-om hotărî
                        În zid de-a zidi
                        Cea-ntâi soțioară,
                        Cea-ntâi surioară
                        Care s-a ivi
                        Mâini în zori de zi
                        Aducând bucate
                        La soț ori la frate.
                        Deci dacă vroiți
                        Ca să isprăviți
                        Sfânta mănăstire
                        Pentru pomenire,
                        Noi să ne-apucăm
                        Cu toți să jurăm
                        Și să ne legăm
                        Taina s-o păstrăm:
                        Ș-orice soțioară,
                        Orice surioară
                        Mâini în zori de zi
                        Întâi s-a ivi,
                        Pe ea s-o jertfim
                        În zid s-o zidim!"

                        Iată-n zori de zi
                        Manea se trezi,
                        Ș-apoi se sui
                        Pe grad de nuiele
                        Și mai sus, pe schele,
                        Și-n câmp se uita,
                        Drumul cerceta.
                        Când, vai! Ce zărea?
                        Cine că venea?
                        Soțioara lui,
                        Floarea câmpului!
                        Ea s-apropia
                        Și îi aducea
                        Prânz de mâncătură,
                        Vin de băutură.
                        Cât el o zărea,
                        Inima-i sărea,
                        În genunchi cădea
                        Și plângând zicea:
                        "Dă, Doamne, pe lume
                        O ploaie cu spume,
                        Să facă pâraie,
                        Să curgă șiroaie,
                        Apele să crească,
                        Mândra să-mi oprească,
                        S-o oprească-n vale
                        S-o-ntoarcă din cale!
                        Domnul se-ndura,
                        Ruga-i asculta,
                        Norii aduna,
                        Ceru-ntuneca
                        Și curgea deodată
                        Ploaie spumegată
                        Ce face pâraie
                        Și umflă șiroaie.
                        Dar oricât cădea
                        Mândra n-o oprea,
                        Ci ea tot venea,
                        Și s-apropia.
                        Manea mi-o vedea,
                        Inima-i plângea,
                        Și iar se-nchina,
                        Și iar se ruga:
                        "Suflă, Doamne-un vânt
                        Suflă-l pe pământ,
                        Brazii să-i despoaie,
                        Paltini să îndoaie,
                        Munții să răstoarne,
                        Mândra să-mi întoarne,
                        Să mi-o-ntoarne-n cale,
                        S-o ducă de vale!"
                        Domnul se-ndura,
                        Ruga-i asculta
                        Și sufla un vânt
                        Un vânt pe pământ
                        Paltini că-ndoia,
                        Brazi că despoia,
                        Munții răsturna,
                        Iară pe Ana
                        Nici c-o înturna!
                        Ea mereu venea,
                        Pe drum șovăia
                        Și s-apropia
                        Și amar de ea,
                        Iată c-ajungea!

                        Meșterii cei mari
                        Calfe și zidari,
                        Mult înveselea
                        Dacă o vedea,
                        Iar Manea turba,
                        Mândra-și săruta,
                        În brațe-o lua,
                        Pe schele-o urca,
                        Pe zid o punea
                        Și, glumind, zicea:
                        "Stai, mândruța mea,
                        Nu te speria,
                        Că vrem să glumim
                        Și să te zidim!"
                        Ana se-ncredea
                        Și vesel râdea.
                        Iar Manole ofta
                        Și se apuca
                        Zidul de zidit,
                        Visul de-mplinit.
                        Zidul se suia
                        Și o cuprindea
                        Pân' la gleznișoare,
                        Pân' la pulpișoare.
                        Iar ea, vai de ea!
                        Nici că mai râdea,
                        Ci mereu zicea:
                        "Manole, Manole,
                        Meștere Manole!
                        Ajungă-ți de șagă,
                        Că nu-i bună, dragă.
                        Manole, Manole,
                        Meștere Manole!
                        Zidul rău mă strânge,
                        Trupușoru-mi frânge!"
                        Iar Manea tăcea
                        Și mereu zidea.
                        Zidul se suia
                        Și o cuprindea
                        Pân' la gleznișoare,
                        Pân' la pulpișoare,
                        Pân' la costișoare,
                        Pân' la țâțișoare.
                        Dar ea, vai de ea,
                        Tot mereu plângea
                        Și mereu zicea:
                        "Manole, Manole
                        Meștere Manole!
                        Zidul rău mă strânge,
                        Țâțișoara-mi plânge,
                        Copilașu-mi frânge!"
                        Manole turba
                        Și mereu lucra.
                        Zidul se suia
                        Și o cuprindea
                        Pân' la costișoare,
                        Pân' la țâțișoare,
                        Pân' la buzișoare,
                        Pân' la ochișori,
                        Încât, vai de ea,
                        Nu se mai vedea,
                        Ci se auzea
                        Din zid că zicea:
                        "Manole, Manole
                        Meștere Manole!
                        Zidul rău mă strânge,
                        Viața mi se stinge!"

                        Pe Argeș în jos,
                        Pe un mal frumos,
                        Negru-vodă vine
                        Ca să se închine
                        La cea mănăstire,
                        Falnică zidire,
                        Mănăstire naltă
                        Cum n-a mai fost altă.
                        Domnul o privea
                        Și se-nveselea
                        Și astfel grăia:
                        "Voi, meșteri zidari,
                        Zece meșteri mari!
                        Spuneți-mi cu drept,
                        Cu mâna la piept,
                        De-aveți meșterie
                        Ca să-mi faceți mie
                        Altă mănăstire
                        Pentru pomenire
                        Mult mai luminoasă
                        Și mult mai frumoasă!
                        Iar cei meșteri mari,
                        Calfe și zidari,
                        Cum sta pe grindiș,
                        Sus pe coperiș,
                        Vesel se mândreau
                        Ș-apoi răspundeau:
                        "Ca noi, meșteri mari,
                        Calfe și zidari,
                        Alții nici că sânt
                        Pe acest pământ!
                        Află că noi știm
                        Oricând să zidim
                        Altă mănăstire
                        Pentru pomenire,
                        Mult mai luminoasă
                        Și mult mai frumoasă.
                        Domnu-i asculta
                        Și pe gânduri sta,
                        Apoi poruncea
                        Schelele să strice,
                        Scări să le ridice.
                        Iar pe cei zidari,
                        Zece meșteri mari,
                        Să mi-i părăsească
                        Ca să putrezească
                        Colo pe grindiș,
                        Sus pe coperiș.
                        Meșterii gândeau
                        Și ei își făceau
                        Aripi zburătoare
                        De șindrili ușoare,
                        Apoi le-ntindeau
                        Și-n văzduh săreau
                        Dar pe loc cădeau,
                        Și unde picau
                        Trupu-și despicau.
                        Iar bietul Manole,
                        Meșterul Manole,
                        Când se încerca
                        De-a se arunca,
                        Iată c-auzea
                        Din zid că ieșea
                        Un glas nădușit,
                        Un glas mult iubit
                        Care greu gemea
                        Și mereu zicea:
                        "Manole, Manole,
                        Meștere Manole!
                        Zidul rău mă strânge,
                        Țâțișoara-mi plânge,
                        Copilașu-mi frânge,
                        Viața mi se stinge!"
                        Cum o auzea,
                        Manea se pierdea,
                        Ochii-i se-nvelea,
                        Lumea se-ntorcea,
                        Norii se-nvârtea,
                        Și de pe grindiș,
                        De pe coperiș,
                        Mort bietul cădea!
                        Iar unde cădea,
                        Ce se mai făcea?
                        O fântâna lină,
                        Cu apa puțină,
                        Cu apă sărată
                        Cu lacrimi udată!


poezie populară culeasă de Vasile Alecsandri