Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Baladă populară - Gruia lui Novac


                        În munții Catrinului,
                        În pădurea Pinului,
                        La cerdacu
                        Lui Novacu,
                        La masă de solzi de pește
                        Beau voinicii boierește.
                        Beau, glumesc, se veselesc
                        Și la Dumnezeu gândesc.
                        Dar Gruiță,
                        Novaciță,
                        Nici nu bea, nici nu mânca,
                        Nici voie bună n-avea,
                        Ci sta gata de-a pleca.
                        Iar Novac, cum îl vedea,
                        Din gură așa-i grăia
                        - Măi Gruiță, fiul meu,
                        Șa-ți ajute Dumnezeu!
                        De ce șezi tu supărat,
                        Nebăut și nemâncat?
                        Or banii ți i-ai gătat,
                        Or ți-i gândul la-nsurat,
                        Or ți-i dor de Țarigrad?
                        Gruiță din grai grăia
                        - Nici banii nu i-am gătat,
                        Nici mi-i gândul la-nsurat,
                        Ci mi-i dor de Țarigrad!
                        Novac din cap clătina
                        Și către Gruia grăia
                        - Gruio, Gruio, fiul meu,
                        Ascultă de tatăl tău,
                        Că el nu-ți voiește rău
                        De vei merge-n Țarigrad,
                        Să rămâi tu lângă gard,
                        În oraș să nu te bagi
                        Și la vin să nu te tragi,
                        Că vinu-i cu viclenie,
                        El te trage la beție,
                        Beția trage la somn,
                        Lesne pierde-un cap de om!
                        Gruiță, copil zburdat,
                        De mic la rele-nvățat,
                        El în seamă nu băga
                        Ce tatăl său îi spunea,
                        Ci-și încingea armele
                        Și-și gătea podoabele;
                        Apoi murgul și-l scotea,
                        Slugile i-l țesăla,
                        Cu șaua mi-l înșela,
                        Cu frâne mi-l înfrâna.
                        Gruia pe el se suia,
                        Rămas bun că mi-și lua
                        Ș-apoi ca vântul pleca
                        Și nici că se mai oprea
                        Pân-în Țarigrad intra,
                        Și aici ce mi-și făcea?
                        Lua târgul tot de-a lungul
                        Și birturile de-a rândul,
                        Pân-pe urmă nimerea
                        Și în birt că se băga,
                        În birtu-mpăratului,
                        Din marginea satului,
                        La Anița
                        Birtășița.
                        Lângă masă se punea
                        Și Aniței poruncea
                        - Tu, Aniță,
                        Birtășiță,
                        Adă-mi vin cât pot eu bea,
                        Că-ți dau banii cu măsura,
                        Toată cupa - talerul,
                        Toată vadra - galbenul!
                        Anița, dac-auzea,
                        Vadra-n mână o prindea
                        Și-n podrum mi se băga
                        Și vin roșu-mi aducea
                        Și pe masă mi-l punea.
                        Gruia vadra o prindea
                        Și dintr-un sorbit o bea,
                        Cu fundu-n sus o punea
                        Și noroc el că-mi zicea,
                        După alta poruncea,
                        Dar nici un ban nu plătea.
                        Și în birt el cât a stat
                        Tot vinul că l-a gătat,
                        Că-n trei zile și-n trei nopți
                        A băut sute de zloți,
                        A băut trei buți de vin,
                        Tot vin bătrân cu pelin,
                        Ș-a mâncat trei vaci belite
                        Și trei cuptoare de pite;
                        Nu bea vinul cum se bea,
                        Cu sălicu și hoalba,
                        Ci mi-l bea el cu vadra,
                        Se miră toată lumea!
                        Și Anița,
                        Birtășița,
                        Dacă vinul că-mi găta
                        Și bani nu mi-și căpăta,
                        Tare rău se supăra
                        Și la oaspeți le zicea
                        - Dragii mei,
                        Oaspeții mei,
                        Faceți bine și iertați,
                        Că luminile-am gătat
                        Și n-am bani de cumpărat
                        Pân m-oi duce-n căpătat.
                        Și Anița,
                        Birtășița,
                        Poale albe sufulca,
                        Cizme negre sufulca,
                        Și din birt ea că-mi ieșea
                        Și unde mi se ducea?
                        Deasupra orașului,
                        La curtea-mpăratului
                        - Înălțate împărate,
                        Să trăiești cu sănătate!
                        Nimerit-au, nimerit,
                        La mine-n birt o venit
                        Un voinicel tinerel,
                        De toți se miră de el;
                        Că-n trei zile și-n trei nopți
                        A băut sute de zloți,
                        A băut trei buți de vin,
                        Vin bătrân și cu pelin
                        Ș-a mâncat trei vaci belite
                        Și trei cuptoare de pite.
                        Nu bea vinul cum se bea,
                        Cu sălicu și hoalba,
                        Ci mi-și bea el cu vadra,
                        Se miră toată lumea!
                        Cum pune vadra la gură,
                        Varsă-n gură ca-ntr-o șură;
                        Vadra cum este de mare,
                        Și pita cât e de lată,
                        El o-mbucă totodată;
                        Tot vinul cât am avut,
                        Tot dânsul mi l-a băut
                        Și când zic ca să plătească,
                        El vrea ca să mă lovească.
                        Tot mâncă și tot sorbi,
                        Dar nimica nu-mi plăti.
                        Acum, când vinu-am gătat,
                        Spune-mi, doamne, ce să fac?
                        - Tu, Aniță,
                        Birtășiță,
                        Spune-mi tu făptura lui,
                        C-ăsta-i omul dracului!
                        - Înălțate împărate,
                        Să trăiești cu sănătate,
                        Eu îți spun cu direptate
                        De trei palme-i lat în frunte
                        Și nu prea vorbește multe;
                        Apoi căutătura lui
                        Seamănă cu-a lupului;
                        Când se uită pe sub gene,
                        Și măria-ta te-ai teme...
                        Mustățile-i, ca la rac,
                        Și le-nnoadă după cap;
                        Face nodul cât pumnul
                        Și rânjește ca ursul,
                        De bubuie tot locul
                        Și ți-e groază de dânsul;
                        Lat e-n spate, gros în os,
                        Dar la față de hârtie,
                        De-ai putea pe ea a scrie,
                        Ș-apoi, ochișorii lui,
                        Ca murile câmpului!
                        Împăratul auzind
                        Pe Anița-așa vorbind,
                        Puterile îi pierea,
                        Măciucă păru-i suia,
                        Fața i se-ngălbenea,
                        Începu a tremura
                        Și Aniței îi zicea
                        - Tu, Aniță,
                        Birtășiță,
                        Rogu-te pe Dumnezeu
                        Și te jur pe capul tău
                        Să nu-i spui unde șed eu,
                        C-ăla mâncă capul meu!
                        Ăsta-i Gruia lui Novac,
                        Care țara ne-a prădat,
                        A prădat-o-n lung și-n lat,
                        De trei ori turcii-a tăiat
                        Și acum iar o venit
                        Cu gând rău de prăpădit.
                        Bată-mi-l-ar Dumnezeu
                        Pe el și pe tatăl său,
                        Că ei ne-au făcut mult rău,
                        Că ne-au ținut drumurile
                        Și ne-au tăiat capetele!
                        Dar, Aniță,
                        Birtășiță,
                        Ia, du-mi-te tu acasă
                        Și mi-l pune după masă
                        Și dă-i vin cu rozolie,
                        Ca să-l tragă la beție;
                        Dă-i vin cât el poate bea,
                        De plată nu întreba
                        Și dă-i vin cât va pofti,
                        De plată nu pomeni.
                        Și când vinul vei găta,
                        Vin-la mine, că ț-oi da,
                        Numai să-l poți tu-mbăta,
                        Că bun preț îi căpăta!
                        Anița, dac-auzea,
                        Anița ce mi-și făcea?
                        Acasă ea alerga
                        Și pe Gruia îl afla
                        Cum prin birt se preumbla,
                        Că nu mai avea ce să bea.
                        El atuncea ce făcea?
                        Mâna-n pozonar băga,
                        Cu galbeni plin-o scotea,
                        Galbeni pe jos resfira
                        Și din gură că-mi zicea
                        - Tu, Aniță,
                        Birtășiță,
                        Adă-mi vin cât pot eu bea,
                        Că-ți dau galbeni câți vei vrea;
                        Și când galbeni oi găta,
                        Pe uliță voi pleca,
                        De blagă m-oi încărca!
                        Iar Aniță,
                        Birtășiță,
                        Dacă ea mi-și auzea,
                        Bine, Doamne, îi părea,
                        Galbeni pe jos strângea
                        Și vin roșu aducea,
                        Vin bătrân cu rozolie,
                        Ca să-l tragă la beție.
                        Și Gruia ce mi-și făcea?
                        Multe buți de vin golea,
                        Dar pe urmă amețea,
                        Capul pe masă-l punea
                        Și curând că adormea.
                        Iar Aniță,
                        Birtășiță,
                        Dacă ea astea vedea,
                        Ferestrele deschidea,
                        La turci semn că le făcea.
                        Turcii-ncet s-apropiau
                        Și în birt că se băgau
                        Și cum pe Gruia-l vedea,
                        La el mi se repezea,
                        Dară vântul cum bătea,
                        Părul lui Gruia-l lățea,
                        Iar turcii, dacă vedea,
                        Vai, Doamne, cum mi-și fugea!
                        Dar-napoi iar se-ntorcea
                        Și pe Gruia mi-l lega
                        Cu trei funii de mătasă,
                        Ca mâna Gruii de groasă
                        Și cu trei de ibrișin,
                        Groase ca parii de fân;
                        Cu coatele îndărăpt,
                        Cu mâinile-ntoarse-n piept.
                        Ș-apoi ei pe el îl lua
                        Și-n temniță îl ducea,
                        Într-o temniță de piatră,
                        Chiar pe seama lui gătată.
                        Și aici cât îl ținea?
                        Șapte ani și jumătate,
                        Pân-se rupse șuba-n spate;
                        Șapte ani și două luni,
                        Mai pe-atâtea săptămâni,
                        Gruia-n temniță ședea
                        Pân-de-zile-i se ura.
                        Și Novac tot aștepta
                        Ca să-i vină Gruița;
                        Dar în zadar aștepta,
                        Că Gruia nu mai venea.
                        Atunci el ce mi-și făcea?
                        La un corb el poruncea
                        Și așa că mi-i zicea
                        - Corbule, puiuțul meu,
                        Țină-mi-te Dumnezeu!
                        Tu nu ești bun de lucrat,
                        Dară ești bun de zburat,
                        Du-te, -nciungiură țara
                        Și îmi caută pe Gruia,
                        Doară li-i putea afla,
                        Că eu bine te-oi ținea,
                        Carne de turc îi mânca
                        Și sânge du turc îi bea!
                        Atunci Corbul ce-mi făcea?
                        Aripile întindea,
                        Cu ciocul mi-și cloncănea,
                        Toată țara-nciungiura
                        Pân-pe Gruia mi-l afla,
                        La fereastră-i s-așeza
                        Și căuta și cloncănea.
                        Gruița Corbul vedea
                        Și bine mi-l cunoștea
                        Și din grai așa grăia
                        - Du-te tu la tatăl meu
                        Și spune-i că am zis eu
                        Să lase hodina toată,
                        Vină aici să mă scoată!
                        Și spune-i tătucului
                        Care-i gândul turcului,
                        Că pe vineri dimineața
                        Se gătesc să-mi ia viața;
                        Că funarii împletesc
                        Și bărdașii tot cioplesc,
                        Furcile îmi pregătesc.
                        Și vineri, la prânzul mare,
                        Mă vor scoate la pierzare!
                        Corbul, dacă auzea,
                        Aripile întindea,
                        În văzduh se ridica
                        Și la Novac se-ntorcea
                        Și așa că îi zicea
                        - Lasă cina la Domnul
                        Și cuțitul la focul,
                        Că-ți potopesc feciorul!
                        Că vineri de dimineață
                        Vreau să-i ia a lui viață;
                        Că funarii împletesc
                        Și bărdașii tot cioplesc,
                        Furcile îi pregătesc.
                        Și vineri, la prânzul mare,
                        Îl vor scoate la pierzare!
                        Novac, dacă auzea,
                        Ochii-n lăcrimi își scălda
                        Și din grai așa grăia
                        - Te mai scot o dată eu,
                        Chiar să-mi pierd și capul meu!
                        Apoi iute, cât gândești,
                        Țipa hainele domnești
                        Și-mbrăca călugărești.
                        Moș călugăr se făcea,
                        Armele și le-ascundea,
                        Murgul îl încăleca
                        Și îndată el pleca
                        Și la turci că se ducea.
                        Și așa că le zicea
                        - Bună ziua, turcilor,
                        Turcilor, voinicilor!
                        Auzit-am, auzit,
                        Lucru mie potrivit,
                        C-aveți un rob de pierzare;
                        Nu l-ați face de vânzare?
                        Că de cumva mi l-ați da,
                        Bucuros l-aș cumpăra
                        Și de cumva vi-i de dat,
                        Mie mi-i de cumpărat.
                        Și de-a fi cam tinerel,
                        V-aș da mulți galbeni pe el,
                        Ca să mi-l fac diecel;
                        Că la vreme de slăbie
                        N-are nime să mă ție
                        Și mi-a fi spre-ajutorie.
                        Ba, de n-ar avea cap greu,
                        L-aș învăța tot mereu,
                        Să rămână-n locul meu!
                        Turcii, cum îl auzea,
                        Toți din grai așa grăia
                        - Părinte, sfința-ta,
                        Noi robul nu ți l-om da,
                        Că nu-i neam de diecel,
                        Ci e neam de Novăcel!
                        Și nouă nu ni-i de dat,
                        Că pe el l-am judecat
                        Ca să fie spânzurat,
                        Că-i un mare blestemat.
                        Seamănă cu tatăl său,
                        Bate-mi-l-ar Dumnezeu!
                        Că de când s-a pomenit,
                        Tot așa ne-au prăpădit;
                        Că ne ținea drumurile
                        Și ne tăia capetele!
                        Novac, dacă auzea,
                        Turcilor că le zicea
                        - Dacă nu mi-l sloboziți,
                        Vă rog să nu-l potopiți
                        Până nu l-oi spovedi
                        Și de moarte l-oi găti!
                        Dar turcii se mânia
                        Că prea mult îi necăjea.
                        Atunci Novac ce-mi făcea?
                        Pozonarele-și vărsa,
                        Galbeni pe jos răsfira.
                        Turcii-a strânge se-ntrecea,
                        Iar Novac se întorcea
                        Și sabia ș-o scotea
                        Și pe toți turcii tăia,
                        Nici unul nu rămânea.
                        Apoi afară ieşea,
                        La temniță se ducea,
                        Unde era-nchis Gruia,
                        Lăcatele le rupea
                        Și pe Gruia îl scotea
                        Și din grai așa grăia
                        - Gruițo, copilul meu,
                        Tu faci tot de capul tău
                        Și n-asculți cuvântul meu,
                        Rău te bătu Dumnezeu!
                        Gruia noduri înghițea,
                        Dar nimica nu zicea,
                        Că el vina și-o vedea,
                        Apoi amândoi se lua
                        Și prin turci se întorcea
                        Și pe toți că mi-i tăia.
                        Pe unde Novac mergea,
                        Numai cu cotul cotea,
                        Uliți printre turci făcea.
                        Gruița mi-i abătea,
                        Iară Novac îi tăia,
                        Și turcii aşa pica
                        Cum pică vara iarba
                        Când o ajungi cu coasa.
                        Iar un turc cam bătrânel,
                        Vai de el, amar de el,
                        Se-nvârtea şi se codea
                        Și de Gruia se ruga
                        - Lasă-mă nevătămat,
                        Să duc veste la-mpărat
                        C-ai scăpat din Țarigrad!
                        Iar Gruia că-mi zicea
                        - Câine bătrân și spurcat,
                        Te-aş lăsa nevătămat,
                        Dar îi spune la-mpărat
                        Că de viteaz ai scăpat!
                        Apoi sabia trăgea,
                        Urechile îi tăia,
                        Nasul o țâră-i cârnea
                        Ș-apoi scăpat îl făcea.
                        Iară Gruia cu Novac
                        Se lua de după cap
                        Și se săruta cu drag.
                        Și lăuda pe Dumnezeu
                        Că i-a scăpat de la rău.
                        Ș-apoi ei că se lua,
                        Pe uliță că-mi pleca,
                        Multă blagă-și aduna,
                        Multe cară încărca
                        Și dincoace ei venea.
                        Cătră Țara Românească,
                        Fapta să ş-o povestească
                        La boieri ca dumneavoastră,
                        Dumnezeu să vă trăiască!
                        Și Novacii, cât trăia,
                        Tot mereu se veselea
                        Și la turci nu mai gândea!


 baladă populară culeasă de Gheorghe Cătană