Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Baladă populară - Mioriţa

   
                        Pe-un picior de plai,
                        Pe-o gură de rai,
                        Iată vin în cale,
                        Se cobor la vale
                        Trei turme de miei,
                        Cu trei ciobănei.
                        Unu-i moldovan,
                        Unu-i ungurean
                        Și unu-i vrâncean.
                        Iar cel ungurean
                        Și cu cel vrâncean,
                        Mări, se vorbiră,
                        Ei se sfătuiră
                        Pe l-apus de soare
                        Ca să mi-l omoare
                        Pe cel moldovan,
                        Că-i mai ortoman
                        Ș-are oi mai multe,
                        Mândre și cornute
                        Și cai învățați
                        Și câni mai bărbați.
                        Dar cea mioriță,
                        Cu lână plăviță,
                        De trei zile-ncoace
                        Gura nu-i mai tace,
                        Iarba nu-i mai place.
                        - Mioriță laie,
                        Laie, bucălaie,
                        De trei zile-ncoace
                        Gura nu-ți mai tace!
                        Ori iarba nu-ți place,
                        Ori ești bolnăvioară,
                        Drăguță mioară?
                        - Drăguțule bace,
                        Dă-ți oile-ncoace,
                        La negru zăvoi,
                        Că-i iarbă de noi
                        Și umbră de voi.
                        Stăpâne, stăpâne,
                        Îți cheamă ș-un câne,
                        Cel mai bărbătesc
                        Și cel mai frățesc,
                        Că l-apus de soare
                        Vreau să mi te-omoare
                        Baciul ungurean
                        Și cu cel vrâncean!
                        - Oiță bârsană,
                        De ești năzdrăvană
                        Și de-a fi să mor
                        În câmp de mohor,
                        Să spui lui vrâncean
                        Și lui ungurean
                        Ca să mă îngroape
                        Aice, pe-aproape,
                        În strunga de oi,
                        Să fiu tot cu voi;
                        În dosul stânii,
                        Să-mi aud cânii.
                        Aste să le spui,
                        Iar la cap să-mi pui
                        Fluieraș de fag,
                        Mult zice cu drag;
                        Fluieraș de os,
                        Mult zice duios;
                        Fluieraș de soc,
                        Mult zice cu foc!
                        Vântul, când a bate,
                        Prin ele-a răzbate
                        Ș-oile s-or strânge,
                        Pe mine m-or plânge
                        Cu lacrimi de sânge!
                        Iar tu de omor
                        Să nu le spui lor.
                        Să le spui curat
                        Că m-am însurat
                        C-o mândră crăiasă,
                        A lumii mireasă;
                        Că la nunta mea
                        A căzut o stea;
                        Soarele și luna
                        Mi-au ținut cununa.
                        Brazi și păltinași
                        I-am avut nuntași,
                        Preoți, munții mari,
                        Păsări, lăutari,
                        Păsărele mii,
                        Și stele făclii!
                        Iar dacă-i zări,
                        Dacă-i întâlni
                        Măicuță bătrână,
                        Cu brâul de lână,
                        Din ochi lăcrimând,
                        Pe câmp alergând,
                        De toți întrebând
                        Și la toți zicând
                        "Cine-a cunoscut
                        Cine mi-a văzut
                        Mândru ciobănel,
                        Tras printr-un inel?
                        Fețișoara lui,
                        Spuma laptelui;
                        Mustăcioara lui,
                        Spicul grâului;
                        Perișorul lui,
                        Peana corbului;
                        Ochișorii lui,
                        Mura câmpului?“
                        Tu, mioara mea,
                        Să te-nduri de ea
                        Și-i spune curat
                        Că m-am însurat
                        C-o fată de crai,
                        Pe-o gură de rai,
                        Iar la cea măicuță
                        Să nu spui, drăguță,
                        Că la nunta mea
                        A căzut o stea,
                        C-am avut nuntași
                        Brazi și păltinași,
                        Preoți, munții mari,
                        Păsări, lăutari,
                        Păsărele mii,
                        Și stele făclii!


poezie populară culeasă de Vasile Alecsandri


"Balada populară este o creație epică în versuri, în care se povestește o întâmplare din trecutul îndepărtat... În general are o acțiune simplă, la care participă un număr restrâns de personaje, înfățisate de obicei în antiteză, iar realul se împletește cu supranaturalul. În literatura română există un număr relativ mare de balade populare, transmise pe cale orală, dintre care multe au fost culese și publicate de marii clasici români..."