Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Paul Celan - Corona

   
Toamna-mi mănâncă frunza-i din palmă: suntem prieteni.
Vremea din nuci o cojim şi-i învăţăm să se ducă;
vremea se-ntoarce în coajă.
 În oglindă-i duminecă,
 în vis este somn,
 adevăr gura grăieşte.

Ochiul meu se apleacă spre sexul iubitei:
noi ne privim.
 Ne spunem ceva de-ntuneric,
 ne iubim ca mac şi memorie,
 dormim ca vinul în scoici,
 ca marea în raza de sânge a lunii.

Stăm la fereastră îmbrăţişaţi, ei se uită din stradă la noi:
e vremea să ştie!
 E vremea piatra să purceadă a-nflori,
 neliniştea-n inimă să se abată.

 E vremea, vremea să vină.
 E vremea.

În româneşte de Maria Banuş