Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Steaua sus răsare


Steaua sus răsare
Ca o taină mare,
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte
Că astăzi curata,-
Prea nevinovata,
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia.
Magii cum zăriră
Steaua şi porniră
Mergând după rază
Pe Hristos să-l vază
La Dânsul intrară
Şi se închinară,
Cu daruri vestite
Lui Hristos menite.
Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie,
Tuturor cu bucure
Şi de mare veselie.