Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Constanţa Buzea - Afară e vară – se-ntâmplă să simţi


Mă cere, mă naşte
Şi-n viaţă mă lasă
Colina – această genune frumoasă.

Nu ştiu ce se întîmplă, petreceri de taină,
Tămîia din brazi o sorb frunzele pale,
Asupra mea vine cu mîinile tale
O umbră străină în vechea ta haină.

Afară e vară – se-ntîmplă să simţi
Cu sîngele rece,
Cu frigul în dinţi.

Ca fructele-ciorchine stau pietrele-n val.
Hotarnic e murmurul care le vine
din morţii închişi în ulcioare pe deal.

Cu cît mă despart de putere, de zile,
Cîştigul se strînge-n pupile,
Închide tu ochii
Şi trece-mi în somn
Cu dor, răstignitul meu domn.