Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Mihai Ursachi - Triplu poem pentru batrânul porcar Garibaldi


I. Redeşteptarea imaginii lui

Atât de târziu, şi cenuşa
din sufletul meu, dintr'al tău...
Mai trec şi acum pe sub zidul cu uşă,
în mahalaua adâncă, Ţicău.

O, înnecat în narcoza salcâmilor mari,
aproape-am uitat de ceasornicul vechi cu nisip
din odăiţa din zid a bătrânului nostru porcar
pe care îl poreclisem Chrysip,

deşi el era propriu-zis Garibaldi, din pricina bărbii
patriarhale, a pălăriei şi-a isteţimii
ce-o arată în instrucţia porcilor lui nărăvaşi precum cerbii
şi imaculaţi precum serafimii...

Trăia deci în zidul în care avea o chilie
şi ceasul de care ziceam, cu nisipul, cenuşă,
şi porci peste tot, incredibil de mulţi, cam o mie,
unii imenşi, alţii mici, peste dânsul, pe stradă, căci uşa

din zid stătea veşnic deschisă...
El îi iubea, "feţii tatii", căra ne'ntrerupt "lături caldi",
plătea pentru dânşii impozit, avea pentru toţi "ricipisă",
bătrânul porcar Garibaldi.

II. Descrierea plină de tristeţe şi de înţelesuri a morţii lui

"O gaură'n marele zid nu se poate,
i-au spus, o vizuină, un gol în cetate;
mîine în zori să fi părăsit acest jalnic defect
în care trăieşti. Zidul nostru va trebui să devină perfect."

A înţeles, n'a'nţeles... Şi-a hrănit purceluşii
că întodeauna, i-a spălat până noaptea târziu,
a scos mai pe urmă un şip
colbăit, cu rachiu,
şi-a stat toată noaptea'n deschiderea largă a uşii
privind mahalaua adâncă Ţicău. În mână ţinea ceasul lui cu nisip.

Când goarnele clare cântară în zori,
veniră cu sculele lor:
şapte meşteri mari
calfe şi zidari.
Făcură mortar
din nisip curat
care l-au aflat.
Cumpăna dreaptă şi plumb
să nu iasă zidul strâmb.
Cancioace, mistrii,
agere-argintii,
de la temelii
înaltei zidiri,
sântei monastiri.

III. Inscripţia pe zid, în locul unde nu se va mai deschide nicicând
uşa bătrânului porcar

În zidul acesta enorm în care cândva a fost uşa,
odihneşte de-a pururi porcarul şi porcii lui; cu toţi sublimii,
s'au prefăcut hăt de mult în cenuşă
dar umbrele lor sunt în ceruri şi împreună cu serafimii

hălăduiesc prin toloacele veşnice.