Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Petre Stoica - Bunicuţul


În tinereţe a schingiuit a împuşcat
oameni cu mâinile prinse la spate
s-a supus tuturor indicaţiilor venite de sus
acum îşi mângâie Ordinul Muncii clasa I
şi seara povesteşte nepoţilor adormiţi
despre frumoasele sale clipe de odihnă
cu votcă şi zdrăngănit de balalaică roşie
apoi aţipeşte vegheat de îngerul cu aripi de corb


(Antilirice-Piaţa Ten An Men II, 1990)