Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Ovid Densuşianu - Când morţii sunt aşa departe


Nu mai gândi la zilele apuse,
Nu mai privi la umbrele rămase
În urmă; sufletele duse
În altă lume - cine ştie? – poate
Ne uită.

Când morţii sunt aşa departe,
Şi când de la pământ la stele
Atâta cale ne desparte,
Durerea – cine ştie? – dacă
La cer peste morminte poate
Să treacă.

Priveşte-n jurul tău – e marea
Vieţei; pleacă şi o-nfruntă,
Îmbată-ţi ochii-n contemplarea
Minunilor ce te aşteaptă;
Trăieşte, mergi oriunde soarta
Te-ndreaptă.


Din volumul „Limanuri albe”, 1912
Poezie culeasă din „Antologia poeziei simboliste româneşti”, Editura pentru Literatură, 1968