Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Leon Butnaru - DE LA RÖENTGEN LA INIŢIATIVĂ


Iată înşiruirea aceasta de oase arcate
încovoiate
curbate
gardul acesta de şipci ce împrejmuiesc banalizata imagine a
peisajelor sufletului – zici
şi ar fi bine să greşeşti
de fapt vorba (şi ideea) fiind de un
grilaj de coaste plasat peste o
groapă a leilor
sau poate că nici grilaj
nici zăbrele
ci
sunt chiar oasele leului care a trecut din
creat
în
increat
din furia atacului pomenindu-se
în
albe fâşii de capitulare –
mai zici şi
ca vamă de reabilitare
eşti gata să apari la televiziune pentru a propune
ca barem o oră din fiece zi a noastră
să devină obligatoriu
o r a n a ţ i o n a l ă d e l i c h i d a r e a n a i v i t ă ţ i i.

27.VII.1992