Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Bogan Petriceicu Haşdeu - vorbeşte de graiul țigănesc


”Linguiști al de d. Oblak își închipuiesc a fi grozavi, când compară, bună oară, graiul țigănesc d`a-dreptul cu sanscrita sau cu vedica, în loc de a se mărgini cu vre-un dialect pracrit, după cum o cere bunul simț.” (B. Petriceicu Hasdeu, Etymologicum magnum romaniae, Bucuresci, 1893, tomul III, p.XXX).[1]

”Într-un zapis din Buzău din 1780: „eu având o Țigancă în Țigănia episcopiei, măritată după un Ioniță Lăutaru, fecior Barangăi.”

(B. Petriceicu Hasdeu, Etymologicum magnum romaniae, Bucuresci, 1893, tomul III, p.XXX).