Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Constantin Noica - despre naştere și moarte


„Nu înţeleg problema morţii fără problema naşterii. Cum voi supravieţui ? Dar cum am antevieţuit ? Căci am ante-vieţuit într-un fel, de vreme ce sînt.
Voi supravieţui aşa cum am antevieţuit, cu plus-ul adus de viaţa mea. (Supravieţuim deci: în conştiinţa şi realitatea familiei; în­tr-ale cetăţii; într-ale umanului. Cu uman cu tot, într-ale între­gului.)
Eram un cod genetic? Eram un mediu extern sortit să devină intern ? Eram o. concentrare ? O răspîndire ?”

C. Noica