Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Iancu Văcărescu - Ielele

I


Umbre se plimbă,
Vântul se schimbă,
Neguri s-adună,
Maluri răsună,
Chiote !
Ţipete !
Chicote !
Urlete !
Hurur brumb !
Brumb ! (bis )
Trec zgomotoase
Scrâşniri dinţoase,
Fluieră
Relele,
Dantera
Ielele !

Cu mac pe frunte,
Păşesc spre munte
În pielea goală ; înghit din oală
Prea nodoroase
Găluşti vârtoase ;
Deşert pahare
Acre, amare,
Capul îşi
Cleatănă,
Trupul îşi
Leagănă,
Hurur brumb !
Una e chioară,
C-un ochi de cioară ;
Alta spetită,
Mult obosită ;
Alta guşată
Tot ceartă cată ;
Alta bârfeşte.
Prea neghiobeşte ;
Una gângavă
Stă pe gâlceavă ;
Alta bogată,
Şchioapă-ngânfată ;
Alta calică,
Gheboasă, mică ;
Cea mai snovoasă
E ofticoasă ;
Şi cea mai bună
E cea nebună ;
Toate pizmaşe,

De om vrăjmaşe.
Neruşinate,
Înverşunate ;
Cât simt răcoare
Dau din picioare ;
Toţi dracii strigă,
Că să le frigă ;
Ei lor plăcere
Fac cum le-o cere.
Cu draci voioase
Zbor piste case ; înfricoşate
Trec piste sate,
Mult mai trufaşe
Merg la oraşe,
Hârâie
Mârâie,
Duduie,
Zguduie.
Hurur brumb !
Hurur brumb !
Tot miaurlăire !
Tot cliiuire !
Tot de turbare
Râs !
Văietare !
Hurur brumb !
Cârduri şi gloate
Se car pe roate,
Hurur brumb !
Brumb ! ( bis )
Iar când frâng cară
Osând-amară !
Foc şi pieire !
Pe omenire !
Hurur brumb ! ( triş )

De om oricare
Iau mădulare.
Lipsa să-şi dreagă ;
Cu sânge-o-ncheagă.
Ard şi usucăOrice apucă
Chiote !
Ţipete !
Chicote !
Urlete !
Fluieră
Relele,
Dantera
Ielele,
Capul îşi
Cleatănă,
Trupul îşi
Leagănă.
Hârâie
Mârâie,
Duduie,
Zguduie.
Hurur brumb !
Brumb !
Iar miaurlăire !
Iar chiuire !
Iar de turbare
Râs !
Văietare !
Hurur brumb !