Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Mircea Eliade- Cultura scriitorului ( fragment)

 

”Un distins scriitor român îmi mărturisește de curând:

-Nu-mi pot niciodată ierta că timp de treizeci de ani am citit literatură.

Scriitorul acesta continuă totuși să scrie și să publice. Nu e un renegat; nu și-a trădat vocația, nici nu și-a părăsit profesiunea. A încetat, însă, să mai citească literatură.

Timpul de care  poate dispune îi este în întregime dedicat lecturilor substanțiale sau documentare: istorie, biografii, geografie, știință.

Scriitorul român, în genere, descoperă destul de târziu această insuficiență nutritivă a literaturii. De aceea se mai pot întâlni astăzi scriitori care au citit mii de cărți, și care sunt totuși de o profundă incultură. Au citit necontenit literatură. Au citit cu pasiune, cu fervoare, cu încăpățânare- au citit mai ales cărți contemporane, fie străine, fie românești. Dacă măcar a zecea parte din timpul dedicat acestor impresionante lecturi l-ar fi petrecut recitind pe Dostoievski, Tolstoi, Proust, Stendhal, Balzac, Goethe, Stern, Racine, Shakespeare, Dante, Cervantes – ca să nu menționez decât câțiva dintre scriitorii evului creștin- mai precis. Dorința, necesitatea de a fi contemporan, de a trăi în contemporaneitate, de a nu pierde nimic din tot ce aduce-bun sau rău, prezentul- este mai puternică decât orice disciplină. Scriitorul anevoie- și cu mari riscuri- se poate libera de  această necesitate. Este un instinct de solidarizare cu tot ce se face într-un anumit ceas în țară; solidarizare cu parlamentul, cu strada și cu vitrina. Cât ar fi de efemere și de inutile aceste fulgurante evenimente- ele contribuie totuși la intuirea ”prezentului”. Și scriitorului- mai mult decât oricărui intelectual- i se pare că a fi în  prezent este cea dintâi datorie a sa.

Sânt multe de spus asupra acestui fel de a înțelege necesitatea de solidarizare cu prezentul. Scriitorul ar trebui să se preocupe, mai ales, de ceea ce e ascuns, de ceea ce e încă latent în jocul evenimentelor. Scriitorul ar trebui să aibă rol de clarvăzător, de profet, de anticipator. Dar problema aceasta e prea serioasă ca să o atingem în notele de față.”

 

(Mircea Eliade, Cultura scriitorului)

 

 

Ştefan J. Fay - Sokrateion (fragment)

 

 


 

La ”Cartea a treia despre sărăcie şi despre moarte” a lui Rainer Maria Rilke a lucrat multă vreme.Pe când îi fişam biblioteca ştiu că i-am bătut la maşină pachete din versurile lui Rilke. Cred că nu a tradus poemul şnur, ci pe fragmente. Îmi amintesc de asemenea, că prin 1942, mergând cu Voica să-i facem o vizită la Ministerul de Finanţe, ne-a citit câteva fragmente din traducerea acestui poem. Mircea preţuia poemul lui Rilke în mod cu totul deosebit, şi-l aşeza în zona operelor esenţiale care s-au scris despre durere. Îl aşeza lângă Dante, lângă Cantico di Frate Sole a lui Francesco d’Assisi. Cartea a treia despre sărăcie şi moarte a fost pentru el o fereastră deschisă către drama omului. Este destul să citim poemul-are 554 de versuri-în întregime tradus de dânsul în timpul războiului, pentru ca să ni-l închipuim pe Mircea aplecat asupra fiecărui vers ca asupra fiecărei dureri pe care o lua şi o purta cu sine ca pe o obsesie, cântărindu-i spusa, cântărindu-i tălmăcirea- ca să ne dăm seama câtă vreme, cu ce preţ şi cu ce povară  a dus cartea despre sărăcie şi moarte în gândul său. Această lungă durată pe care şi-o asumase muncind cu migală la traducerea făcută doar pentru sine-şi desigur, pentru voi- ne îngăduie să înţelegem cât de adânc vroia să-şi asume în sufletul său drama sărăciei şi a morţii care se petrecea în jurul lui, înainte cu puţin de război, şi apoi în timpul războiului cu atât mai mult. El ştia că, prin harurile ce-i fuseseră date de soartă, era un privilegiat, dar ştia că privilegiatul inteligenţei, talentului, forţei de muncă îl obliga să meargă la un sacrificiu mai greu decât al omului sărac. Există câteva versuri care se află scrise de mai multe ori de mâna lui, pe acele cartonaşe, în chip de fişe, pe care îi plăcea lui să lucreze; nu ştiu în ce măsură făceau parte din variante pe cale de aflare a unei forme definitive, dar un vers îi revine sub creion de un număr extraordinar de ori-o puteţi constata-parcă nu doar un vers al lui Rilke, dar ca o teribilă rugăciune a sa:

„Dă fiecăruia , Doamne, moartea lui.”

 

Cunoscând tot ce a urmat, am senzaţia zguduitoare că prin acest vers scris şi rescris, de multe ori singur pe câte un carton, Mircea- ceruse să fie trimis pe front, acolo unde omul moare, ceea ce nu i se îngăduise-prin acest vers se ruga să i se dea moartea lui, poate prevăzând chiar moartea lui aparte, moartea mielului furat din stână şi înjunghiat pentru ospăţul barbarilor.

La proces a citit o altă traducere, făcută în închisoarea de la Aiud. E vorba de poezia Rugă Fecioarei  a lui Charles Peguy, erou francez al primului război mondial, mort, dacă nu mă înşel, la Marna. Mircea îşi asuma drama poemului lui Peguy, drama omului căruia nu-i este dat să aleagă, ca în faţa lui Dumnezeu, între bine şi rău, ci, în ordinea lucrurilor lumeşti, între două rele din care unul poate duce la căinţa, iar celălalt numai păreri de rău. Este ultima poezie tradusă de Mircea.

 

Când trebuie să facem popasul la răscruce,

S-alegem de căinţă, părerile de rău,

Când trebui ca viaţa să-şi afle cursul său,

La cheia îndoită a bolţilor în cruce,

 

Tu singură, Stăpână pe-al tainelor destin,

Ştiai că pe o cărare ne-aşteaptă impasul,

Şi cunoşteai pe aceea ce ne-au ales-o pasul,

Cum se alege cedrul şi lemnul unui scrin.

 

Şi nu de vrednicie, căci nu aveam putere,

Şi nici din datorie, pentru că n-o iubim,

Dar aşa cum dulgherii compasul în mână ţin,

Din setea de a pune la mijloc, la durere,

 

Pentru ca jalea lumii să o primim în piept,

Şi din nevoia cruntă de a nu te şti ferit,

De-a trage unde-i greul, chiar dacă e cumplit,

Şi de-a primi şi răul întreg, precum e drept.

 

Mircea a dus în moarte o figură ce s-a legendizat în viaţă. O figură de rară frumuseţe în echilibrul lăuntric, devenită hieratică în închisoare. Ochii lui, pentru cei care nu l-au cunoscut, îi asemui cu ochii atât de cunoscuţi ai lui Luchian, din autoportretul cu pensula lângă piept:fascinanţi, încărcaţi de-o viaţă plină de tensiune spirituală, luminoşi în dramatica lor gravitate.

Despre viaţa lui Mircea, viaţa lui adâncă, de cuget în creştinismul ortodox românesc, se pot scrie încă multe pagini, şi probabil, că se vor scrie. dar şi despre moartea lui va trebui într-o zi să se scrie pagini fără de care viaţa lui nu va putea fi pe deplin înţeleasă. Căci în destin, adeseori omul îşi rezumă viaţa prin moartea sa. Şi este cazul lui Mircea Vulcănescu, acela care a scris şi a transcris de nenumărate ori versul lui Rilke: „Dă fiecăruia, Doamne, moartea lui”.Într-o perioadă a istoriei noastre, de cumplită strivire, moartea lui rămâne un model de nestrivire.

(Din vol. Ştefan J.Fay, Sokrateion, Humanitas, Bucureşti, 1991, pg.126-130)

Geo Bogza - Cântec de revoltă, de dragoste și moarte IV

 

Adu-ţi aminte revolta, nostalgia, lumina 

marilor bulevarde
adu-ţi aminte radiografiile, exasperarea, 
jocul violent de artificii, 
şi vorbele de piatră vânătă care îmi
distrugeau buzele la douăsprezece noaptea 
când ştiam că eşti fecioara galbenă rudă 
cu toate dezastrele dragostei 
aşa cum valurile fierbinţi ale simunului
sunt rudă cu nebunia lentă a oraşelor africane 
şi drapelul alb care se ridică deasupra
oraşelor asediate, cu paginile pline de sânge 
ale istoriei.

Fecioară galbenă rudă cu nebunia, cu sinuciderea 
şi cu celelalte privilegii violente 
ale dragostei şi ale biologiei 
aşa cum ochii măriţi de groază ai marinarilor 
sunt rudă cu valul uriaş care 
în ultima clipă le înghite corabia.

(poem din antologia Cântecul omului de vânzare, Tracus Arte, 2018)