Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Alexandru Macedonski - Excelsior


Sub luna plină,
Cu farmecul ce-n jos se lasă,
Oricare coperiș de casă
E baltă de lumină.

Albastra noapte
E toată ploaie argintie,
Un vis de-naltă poezie,
De cântec și de șoapte.

Din lumi astrale
Magia înfășurătoare
Cuprinde în a ei splendoare
A plângerilor vale.

Sub pulberi de aur,
Sub stele, flori scânteietoare,
Ce griji pot fi predomnitoare,
Și ce destin, balaur?

O! cer, natură,
O! Dumnezeu, mister albastru,
M-ai ridicat peste dezastru,
Peste blestem și ură.Publicată în volumul Excelsior (1895)
Volum de poezii publicat de Tipografia de Lux Strada Smârdan 24, Noua Concordia în 1895.

Autorul cu adâncă recunoștiința închină acest volum
Măriei Sale
Principelui Gr. M. Sturza
Autorul tipărind aceste versuri, cere scuze cititorilor obișnuiți cu limba și cu forma marilor poeți contemporani români, dacă ele nu întrunesc nici această formă nici acestă limbă. Îi mai roagă totodată să nu se supere dacă el, fie dintr-un sentiment de prietenie, fie dintr-un sentiment de recunoștiință, a dedicat numeroase bucăți ale sale la diferiți. Căci în adevăr, dacă cel care începe să-și adune astăzi scrierile în volum s-a bucurat de multe dușmănii, dânsul a avut și prieteni și sprijinitori mai numeroși poate, care i-au dat, sau iubirea lor, sau ajutorul material fără care el și copiii lui, ar fi murit de mult de foame. AM
1895, Februarie în 28