Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Dimitrie Stelaru - Cântec de moarte

   
Era un circ în Turnu-Măgurele
Un circ era - o pânză cenuşie;
Scânceau maimuţele între zăbrele
Şi caii năzdrăvani muşcau pământul.

Pe băncile murdare nebunii nu intrau
Şi lămpile ardeau în gol
În antice bizarerii artistele pluteau-
Chemau cordoanele de gură-cască.

Bogaţii le priveau împodobirea
Şi ghiduşiile îi veseleau
Dar nimeni nu intra.

Ardeau luminile în gol,
Maimuţele scânceau între zăbrele
Şi caii năzdrăvani loveau pământul.

Eu măturam arena la sfârşit...