Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Ion Pillat - Poeme într-un vers1. Poemul într-un vers
Un singur nai, dar câte ecouri în păduri.

2. Păstorul mării
Copilul gol mai cântă din fluier la delfini.

3. Îmbrăţişare
Suia o viţă de-aur pe negrul chiparos.

4. Pan
Prin frunza rară ţapul priveşte, faun trist.

5. Pasărea din basm
Zburau fazani de aur în focul din cămin.

6. Arta poetică
Nu vorbele, tăcerea dă cântecului glas.

7. Melancolie
Foşniră împuşcate lungi aripi. Dor târziu.

8. Pasărea mării
Un nor de taină zboară pe-o insulă-n amurg.

9. Trecutul
În ochii verzi porţi marea spălată de furtuni.

10. Reîntoarcere
Am pribegit cu zeii, la oameni să mă-ntorc.

11. Ciocârlia
Din praştia câmpiei lumina cântă sus.

12. Norii
Albastru clătinate, aeriane culmi.

13. Crăciun
Se-oprise steaua, fânul din staul strălucea.

14. Templu antic
Încremeniră patru coloane, cerul, marea.

15. Stăpânul mării
În plasa lor pescarii au prins un zeu străin.

16. Înserare
Pe-oglinda legănată a sufletului: norii.

17. Sângele vieţii
Ca vremea nu se-opreşte, ca moartea nu-l aud.

18. Zvon
E roiul de albine sau numai amintiri?

19. Stelă de dansatoare
Cu vălul tras pe faţă, se depărtează stând.

20. Trup de fată
O salcie mlădie cum e tulpina ei.

21. Dorinţa
Iubire nu fi veşnic al inimii tăun.

22. Întâlniri
O piersică pufoasă şi fraged un obraz.

23. Iarnă
În zare zurgălăii de sănii… Suflet nins.

24. Amurg
Iubirea ta m-ajunge cu umbre tot mai lungi.

25. Logodnă
Pe mal un singur paltin, pe ape doar o stea.

26. Calea nopţii
Prelungul drum al lunii pe mare până-n zori.

27. Navigatorii
Pe zări amurgul singur cu dorul lor pustiu.

28. Marinarul
Din larg zăream pământul, pe ţărm privesc în larg.

29. Plaja
Nisip, talazuri, spume şi scoici – tu, nicăieri…

30. Tinereţe
Pe frunza toamnei pasul sfios al căprioarei.

31. Dezamăgire
Ai spart oglinda: chipul din ţăndări nu-l culegi.

32. Turc bătrân
Îşi numără mătănii de-o mie şi-una de nopţi.

33. Golful
A strâns albastru-n braţe, şi-l leagănă mereu.

34. Popor nomad
Cu norii şi cu vântul porneam, pământul sta.

35. Popor nomad
Foc stins, cort strâns, pustiul şi pulberea plecării.

36. Popas
Proptiţi în lănci, cu hăţul pe braţ, la focuri mari.

37. Descălecătorii
Întâiul fum de sate şi-n vale glas de câini.

38. Artă poetică
Din teascurile vremii plâng lacrimă de vers.

39. Zile şi nopţi
Trecură ciute albe şi-ntunecaţi ogari.

40. Prevestire
În codrul numai muguri, un sunet de topor.

41. Copilărie
O jucărie spartă găsită într-un pod.

42. Toamna copilăriei
Mireasmă de gutuie într-un iatac bătrân.

43. Părăsire
Pe orice cărăruie dau iarbă amintiri.

44. Conac de altădată
La scări părăginite de suflet, surugii.

45. Singur
Prin pulberea de aur cu toamna în zăvoaie.

46. Veveriţa toamna
O frunză roşie suie pe ramuri, alte cad.

47. Poetul
Stă încărcat de versuri ca toamnele de rod.

48. Vânătoare
În zori prin ceaţa roză un sunet surd de moarte.

49. Friză
Strunindu-şi calul, sare prin veacuri nemişcat.

50. Friză
De când îţi legi sandala, s-au dezlegat milenii.

51. Păstorul
Cu fluierul la gură cum tace, codrul cântă.

52. Amintirea
La cuib, o rândunică prin suflet zboară lung.

53. Gorgane pe Bărăgan
Cămile-ngenuncheate venite din Altai.

54. Primăvară
Livezi în floare, cucul, munţii ninşi, alt cuc, departe.

55. Ţara
Balauri, munţi vineţi, păzeau cetăţi de-argint.

56. Lacrimi
De plângi, o primăvară s-o scutura de flori.

57. Luntraşul
Spre moarte mă tot duce, lin, inima vâslind.

58. Nemuriri plăpânde
Migdalul meu în floare şi tu zâmbind sub el.

59. Întoarcere
În toamna desfrunzită m-am întâlnit, copil.

60. Cimitir tătăresc
Pasc moarte capre straniu încremenind pe râpă.

61. Bujori sălbatici
Pe ruguri verzi ard flăcări în inima pădurii.

62. Prier
Oprit în drum, migdalul ne-ntinde flori sfios.

63. Pescăruşi
Din valuri spume albe au început să zboare.

64. Despăduriri
Se duc pe râul vremii toţi anii mei, buşteni.

65. Sângele vieţii
Ca vremea nu se-opreşte, ca moartea nu-l aud.

66. Seară la Voroneţ
La sfinţii-n zugrăveală, amurgu-ngenunchea.

67. Sfârşit de iarnă
Cocorii ţipă. Gheaţa din suflet mi se sparge.