Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Victor Felea - Ars poetica


Însingurată Umbră
Ce faci tu acolo
În templul tău de cărţi şi de hârtii
Ce cuget aspru
Ce simţiri suave
Te-ndeamnă să mai stărui – să mai scrii
Nu te-a cuprins încă zădărnicia
Acestui trist efort de-a fi cuvânt
Nu-i oare-o lungă umilinţă poezia
O aripă de lacrimi şi de vânt
N-auzi venind un vuiet o scrâşnire
Pe care-atât de bine le cunoşti
Cum de mai crezi în blânda fericire
Şi surd rămâi la-nvălmăşiri de oşti
La plânsul mut al lumii celei oarbe
Închis în templul tău de cărţi şi de hârtii
Ce demon fără pace te absoarbe
Şi te-ndârjeşte să visezi
Să scrii

* Gulliver; Editura Dacia; Cluj-Napoca; 1979