Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Nicolae Tzone - [citiţi-mă şi veţi orbi le-am zis şi ei m-au citit…]citiţi-mă şi veţi orbi   le-am zis   şi ei m-au citit şi au orbit
                                                              cu toţii  pînă la ultimul
citiţi-mă   şi veţi muri    le-am spus cu voce tare şi surdă  
                                şi ei m-au citit şi au murit pînă la ultimul
citiţi-mă   şi din nou vă veţi naşte  le-am strigat în urechi   
              şi ei m-au citit şi din nou s-au născut pînă la ultimul

neamul meu de născuţi şi de nenăscuţi tzone a avut   are     
             şi va avea totdeauna încredere neştirbită în mine
                                                                  şi-n poemele mele

*
legat la ochi cu chiar degetele mele păşesc entuziast
                                            printr-o vîlcea burduşită cu urşi
şi pe fiecare urs o femeia goală cîntă fără răgaz
              la cîte o tulpină fragilă de păpădie   puf puf puf  
şi în aer se ridică o pulbere albă ca un suflet de adolescent trist   
puf puf puf   şi praful de păpădie se face nor şi pluteşte
                                                                     deasupra vîlcelei  
urşii sînt cuminţi  deştepţi şi îndrăgostiţi   puf puf puf  
urşii ţin femeile goale pe pielea lor cu o nedisimulată
                                                                    mîndrie de urs  
femeile goale de pe noi sînt pielea noastră a doua  
                                                      vorbesc ei toţi deodată  
femeile noastre goale de pe noi sînt pielea noastră de lux
nu  nu visez   chiar sînt într-o vîlcea acuns după un muşuroi
                                                                      splendid de cîrtiţă
femeile goale de pe urşi chiar cîntă şi suflă   puf puf puf  
                                               în tulpinile fragile de păpădie
urşii   se vede foarte bine de unde mă aflu   sînt foarte fericiţi  
şi parcă ar vrea să cînte şi ei   mor mor mor mor mor mor mor   
şi puful de păpădie se înalţă la un metru deasupra lor    apoi
       la doi   apoi la trei   pare un puf special   pare o ninsoare
       care cade în sus   un omăt fraged şi senzual care pluteşte
          regeşte deasupra de noi toţi    eu  urşi şi femeile
                                                     goale călare pe blănile lor

legat la ochi cu chiar degetele mele păşesc entuziast
                                         printr-o vîlcea burduşită cu urşi

*
poate că un cuvînt mort este un cuvînt bun   şi  da  da
                                           şi încă de vreo mie de ori da
poate că un poet mort este un cuvînt bun

*
vai  vai    şeherezada cea de demult se culcă singură
           seară de seară   vai  vai  stăpînul ei a ruginit lîngă ea
hai   şeherezada  vino la mine în braţe să număr bob cu bob
                                                   toate cuvintele pe care le ştii
hai   şeherezada   să facem noi amîndoi un rug ale cărui flăcări
                   să se vadă pînă    hăt   adînc şi foarte adînc  
                                                                           în antichitate
hai   şeherezada  ridică-ţi ţîţa peste orizont cu mine sus
                                          pe sfîrcul ei roşu în chip de catarg
hai   şeherezada   bate-te în şolduri şi în pulpe de cristal
       cu iubita vieţii mele fie şi pentru o singură noapte cu mine
hai   şeherezadă mai singură ca niciodată   fii chiar tu
              iubita vieţii mele de fiecare noapte  şi de toate
                                                            morţile ce or să vină

*
nu vă ascund că mănînc pîine de hîrtie   şi ronţăi cu nesaţ
        ciocolată de hîrtie  şi mă spăl pe obraz cu apă de hîrtie
ieri seară mai mult decît curios mi-am vîrît mîinile-n burtă
                          şi am văzut că şi maţele mele sînt maţe de hîrtie
ieri seară mi-am scos oasele afară din trup şi oasele mele
                 erau pline cu suluri de papirus învechite la colţuri
poate că şi din cauza asta poemele mele muşcă din mine
        ca din ţîţa mamelor lor care trebuie să fi fost cîndva
          pline ochi cu suluri noi de papirus   neapărat egiptean

*
tot ieri în podul meu din strada aurel vlaicu au venit cîinii-suliţă
                                                     din poemele lui virgil mazilescu
erau cîini-suliţă extrem de interesanţi şi de expresivi   boturile lor
                                 suliţă aveau în vîrful lor agăţat un fel de surîs
hei   voi   cîini-suliţă   le-am zis   ce-i cu voi pe aici   nu ştiţi
            că nu aveţi voie să părăsiţi poemele lui virgil mazilescu
noi  cîinii-suliţă   răspund ei  nu vom părăsi vreodată poemele
          lui virgil mazilescu    poţi  de altfel  ca să ştii că chiar el
           ne-a trimis să ne vezi şi să ne găzduieşti în bucureşti
                                                                 pentru o oră sau două
bine   am zis   fie   am zis   dar el nu vrea să mai vină prin bucureşti 
         am   uite  chiar aici   în colţul dinspre fereastră
                un pat încăpător pentru el liber ca pasările cerului
păi nu vezi că el chiar stă în patul de lîngă fereastră   nu doarme
         cum vrea să lase impresia  ci doar se preface că doarme
           paşii îngrozitori de gheaţă şi i-a pus cuminte ca un copil
              sub pat   să nu fii deloc îngrijorat    nu se vor topi niciodată

tot ieri în podul meu din strada aurel vlaicu au venit cîinii-suliţă
                                                      din poemele lui virgil mazilescu

*
sunt foarte singur   domnul meu   zice încet mazilescu pipăind
           cu degetele de la picioare podeaua locuinţei mele
                                                             din strada aurel vlaicu  
poezia nu mi-a furat numai inima  ci mi-a furat şi moartea  
          şi fără moartea mea lîngă mine singurătatea mea este
          de-a dreptul cumplită   este   cu vorbe precise   insuportabilă
dacă-mi vei atinge   cum este firesc   mîna pentru salut   şi tu
           te vei umple de singurătate ca de rîie   că de moarte văd
                                       că eşti plin cum şi eu am fost cîndva
nu te păzi   nu încerca să-ţi păzeşti moartea cu ghearele
       şi cu dinţii cum eu din răsputeri am încercat   în zadar e totul  
                                              şi ţie poezia ta îţi va fura moartea
dar e bine asta   întreb   oare e bine asta   nu  domnul meu 
                                                                      nu   deloc nu e bine
vezi acum cît mă mai prefac eu că dorm să nu se îndepărteze
         prea mult de mine cîinii mei suliţă   simt că pînă şi ei
            ar vrea să mă părăsească   să se piardă de mine fără urmă

sunt foarte singur   domnul meu   zice încet mazilescu pipăind
            cu degetele de la picioare podeaua locuinţei mele
                                                               din strada aurel vlaicu  

*
în regatul tzone poezia tzone îşi şterge de moartea de fiecare zi
        şi de moartea de fiecare seară tronul cu batiste imposibile
                                                                                           de mercur
în regatul tzone poezia tzone îşi zice sieşi  bonjour imposibilă
           şi totuşi posibilă poezie tzone    bonsoir mult iubită
                                                        şi deloc iubită poezie tzone
în regatul tzone poezia tzone îşi leagănă pe genunchi cu tandreţe
                                            nepereche poemele tzone nou născute
în regatul tzone poezia tzone îşi pune pe frunte în loc de coroană
                     poemele tzone scrise de tzone acum un veac sau două
în regatul tzone poezia tzone ţine în poziţie verticală timpul
                 în ceasuri pendulă   în ceasuri lunete   în ceasuri
                                                          cu limbile de rocă de lună
în regatul tzone poezia tzone zideşte arcuri de triumf în urma
       tuturor devastatoarelor războaie dintre viaţă şi viaţă 
                     dintre viaţă şi moarte   dintre moarte şi moarte
în regatul tzone poezia tzone luminează în felinare-catedrale
            şi noaptea şi ziua   dar mai ales ziua   ca să se vadă
                           şi ziua de foarte departe lumina ei singulară  
în regatul tzone poezia tzone roagă statuile să nască pui vii
     de statuie  şi statuile chiar nasc  la vedere   pui vii de statuie
în regatul tzone poezia tzone bea deopotrivă poeme pe ape
                                                               şi poeme pe vin
în regatul tzone poezia tzone rîde împreună cu socrate
                    şi înghite whisky de cucută la întrecere cu socrate
în regatul tzone poezia tzone strănută şi strănutul ei răsună
        din europa pînă în argentina   şi pînă dincolo
                                            şi pînă dincoace de argentina
în regatul tzone poezia tzone şlefuieşte pietre de diamant
                   cu diametrul cît urechea   şi chiar cît şi lira
                                                                  străvechiului orfeu
în regatul tzone poezia tzone sare ca un copilargintviu
            într-un picior din ce în ce mai sus   pînă cînd
                                                 se loveşte cu creştetul de cer
în regatul tzone poezia tzone şade pe un jilţ ţesut din firele de aur
                             aduse de poeme lui tzone din împărăţia lui iisus

în regatul tzone poezia tzone îşi şterge de moartea de fiecare zi
       şi de moartea de fiecare seară tronul cu batiste imposibile
                                                                                    de mercur

                                                                                          25 septembrie