Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Nicolae Tzone - scurt pe doi nu e greu să te retragi dacă ai poftă s-o faci în bizara maimuţă


scurt pe doi nu e greu să te retragi dacă ai poftă s-o faci în bizara maimuţă
care se spune că ai fost la începuturile lumii şi-ale humii foarte bine
că nu crezi că te tragi din maimuţă e chiar frumos şi mărinimos
pentru umanitate să crezi că beşica pătrată ce eşti este o picătură de lut
în care a suflat grav şi mofluz dumnezeu
scurt pe doi ochiul viril nu vede putreziciunea la suprafaţă ci foarte profund
în adîncimea ultimă
scurt pe doi butoiul cu vin întîi se bea pe nerăsuflate apoi se umple cu dinamită
şi poezie după care iarăşi se bea tot pe de-a-ntregul tot pe nerăsuflate
scurt pe doi sămînţa ta înflorind în pîntecul de femeie iubită cu nemăsurată furie
fotografiată fiind această misterioasă înflorire miime de secundă
cu miime de secundă
scurt pe doi mă ung cu sare şi mă ung cu miere pe urmă mă las mîncat de gîndaci
de colorado comici şi zburători de la o plantaţie verde la o altă
plantaţie verde şi foarte vie
scurt pe doi america vechea sălbatica furioasa americă de la anul o mie cinci sute
sînt eu chiar eu în clipa cînd mă rostogolesc fără frică în acest poem
fără indicatoare şi fără poteci
scurt pe doi nu beau apă decît din niagara ei am mai spus asta o voi mai spune
scurt pe doi nu mănînc trifoi decît dacă lîngă gura mea gura lui dumnezeu fiind
mănîncă şi ea o dată cu mine trifoi cu patruzeci de foi
scurt pe doi da voi vîna înaintea voastră acest taur mare şi negru acest taur viteaz
care aleargă spectaculos pe linia orizontului încurajat susţinut aplaudat
jertfit indecent de puterile şi misterele fără limită ale zodiei mele
da voi avea mîinile goale apoi fireşte voi merge la bal voi dansa ciuleandra
cu inima taurului ucis elegant mă voi îmbăia în sîngele lui mă voi
masturba în vîrtejul splinei lui lăsînd-o gravidă cu intuiţia mea genuină
cu vocea mea penetrant colosală
scurt pe doi nu vă hliziţi la mine cu ochii reci şi goi urangutani vicleni
ai vremii mele calc pe voi ca plopii şi mestecenii pe dealuri păguboase
ca vulturul pe stîrvurile argintoase
scurt pe doi puterile ce trebuiau să vină au venit şi m-au îmbrăcat pe mine cu ele
scurt pe doi poemele miraculoase ce trebuiau negreşit să se ivească s-au ivit
şi m-au îmbrăcat pe mine pe de-a-ntregul pe dedesubt de celule
şi gînduri cu ele
scurt pe doi va sosi din văzduhuri o bicicletă zburătoare şi se va-mbrăca
pe şaua sa cu mine
scurt pe doi voi pleca undeva unde nu mă veţi mai întîlni vreodată va fi bine
va ploua vertical în urma urmelor mele cu viitorime lipsită
de viitorimea voastră tămîioasă şi laxă
scurt pe doi luna va vorbi impecabil în limba românească
şi în limba franţuzească şi în limba brazilor trăsniţi
de trăsnete pustiitoare şi în limba buruienelor de iască
scurt pe doi carnea mea şi luciferică şi lumească se va face scrum pe buzele
şi îngereşti şi drăceşti ale luminilor şi-ale întunecimilor infinite
surt pe doi îmi voi acoperi oricînd fără ruşine spatele cu giulgiul străvechi
păstrat pînă la noi al tînărului bărbat din nazaret an de an şi zi de zi
şi clipă de clipă nemilos bătut în locul nostru în cuie pe cruce
pe tăpşanul golgota
scurt pe doi fulgerul va brăzda cerul mai întîi de trei ori apoi va trăzni de treizeci
şi trei de ori pe urmă iarăşi va bubui de o mie de ori
de un milion de ori dar petru nu va trăda
scurt pe doi ploaia care se va porni deodată va fi cu totul a noastră se va lăsa
iubită şi îmbrăţişată se va lăsa răsfăţată şi înmulţită se va lăsa sărutată
împletită în nouăzeci şi nouă şi în nouă sute nouăzeci şi nouă dezpletită
scurt pe doi cucul va sta pe ouăle sale în cuib în vecii vecilor ca o coroană
împărătească de neclintit de pe o frunte înţeleaptă şi glorioasă
scurt pe doi poemele imperiale vor cutreiera munţii şi dealurile vremilor ca oile albe
şi ca miei albi în vremuri de decenţă şi bunăstare vulturii se vor amesteca
şi fecunda cu ele născînd poemele-vultur şi vulturpoema
care pe dinafară va fi învăţată de toate lucrurile şi de toate
fiinţele din lumile de faţă şi de oriunde şi de oricînd
scurt pe doi deşteptarea piele de pe trup deşteptarea suflet de sub piele
deşteptarea tu mînă şi tu genunchi şi tu ureche şi tu geană şi sprînceană
căci dimineaţa care începe poate fi eternă
scurt pe doi frumuseţea cărnii şi frumuseţea gîndului coborîte ca doi soli de vază
în poem mîncîndu-se din ochi una pe alta sorbindu-se pe de-a-ntregul
una pe cealaltă nesăturîndu-se niciodată una de alta
scurt pe doi domnul cîine şi doamna pisică copilul cîine şi fetiţa pisică bunicul
cîine şi bunicuţa pisică iau cina împreună la capşa mănîncă delicaţi
cu beţişoare de orez salată de frunze de pătrunjel
scurt pe doi bărbatul care sînt va naşte fiii şi fiicele lui izbînzi strălucite
ale amorului suprapotent dintre coapsele mădularelor lui şi literele
imprevizibile de pe cîmpiile de la marginea cefei lui impresionante de taur
în egală măsură firesc grotesc şi infragrotesc bărbatul care sînt va duela
cu moartea şi scaeţii fără teamă bărbatul care sînt va îmblînzi miezul
de noapte care se anunţă pe cît de glorios pe atît de infernal bărbatul care
sînt va bea aceast pahar cu apă ţîşnită din piatră bărbatul care sînt va săpa
conştiincios acest mormînt strălucitor în miezul mării negre cînd vor dori
să moară toate furtunile să vină aici bărbatul care sînt va mulge
caprele de pe cîmpiile greciei şi-i va da să bea lapte din pumnii lui
însinguratului homer şi-l va ajuta să scrie continuarea odiseei bărbatul care
sînt va ridica vulturpoema pe catarg va urla la zei în limba lor fără cusur
le va spăla apoi cu umilinţă înzecită gleznele agere şi perucile fără de
moarte şi cămăşile de mătase rătăcite printre pădurile de nouri zburători
pe cerurile de deasupra
scurt pe doi a venit poate clipa în care fîntînile din adîncime ar putea umbla
dimpreună cu oamenii pe cărarea diurnă şi pe cărarea nocturnă a venit
vremea în care poeţii vor putea locui în fîntîni vor putea dormi în miezul
inimii lor cu izvoarele nesupuse şi de nesupus vreodată
scurt pe doi oboseala poate fi învinsă numai cu somnul cel intens rămuros
numai cu somnul cel intens somnoros somnul de bronz
al purităţii neliniştite imflamate pînă-n străfunduri
scurt pe doi submarinul celebru nautilus va pleca numai cu mine şi cu iubita mea
în marea epocala senzaţionala călătorie numai cu mine şi cu poemul meu
cel nevăzut de broaştele orăcăitoare de la suprafaţa lacului obscur
numit ţară literară fără verticalitate şi fară coloana presupus vertebrală
aşezată nemijlocit la vedere
scurt pe doi arde în aceleaşi secunde şi cîteodată periculoasa şi soioasa mare neagră
şi superalbastra şi veşnic strălucitoarea mediterana arde şi caiafa şi ana
arde deodată şi apa vieţii şi apa morţii ard şi deştepţii şi idioţii
ard şi paznicii şi hoţii
scurt pe doi pupăza din tei înghite teiul şi teiul explodează infernal mai ceva
decît bombele zvîrlite peste hiroşima în celălalt veac şi ion creangă
tot nu se opreşte din rîsul lui genial rîs fără limite fără leac
numai şi numai ţepuşă ascuţită lîngă ascuţită mortală ţepuşă
scurt pe doi unu şi cu unu fac douăzeci şi unu trei şi cu trei fac două mii trei
anul în care mă scald ca prunc al străbunei strărelei humanităţi
ca umbră a domnului cu gura de sîrmă ghimpată supranumit încă
din trecutele veacuri împăratul excelenţa sa întunecimea sa
diavolul cu ţeasta de fier şi de piatră nepisată
scurt pe doi patru şi cu patru fac în prima clipă douăzeci şi patru iar în clipa
următoare unul încălecat promiţător cu celălaltul iar cinci şi cu cinci
fac o mie de sfinţi aşezaţi goi de gardă lîngă stăpîna peştilor trăitoare
în marile lacuri ale bucureşcilor iubiţi din fiu în fiu din fiică în fiică
din pirgu în pirgu şi din pena corcoduşa în bunicul şi bunica
scurt pe doi toamnele care se vor prăvăli peste noi nu vor mai fi de soi vor fi
de beznă şi noroi vor fi de gripă şi pelagră de ploaie sărată şi de ploaie acră
scurt pe doi iernile vor spăla talpa dreaptă a iadului cu partea bărbătească din noi
şi talpa stîngă a iadului cu partea femeiască un pic mai puţin aspră
care ne locuieşte de asemenea puhoi
scurt pe doi vulturpoema va fi tandră mereu va fi salvatoare va zbura pe uscat
şi va pluti pe mare se va strecura infinitului cer prin buzunare
şi lui dumnezeu prin gura încăpătoare pe după limbă şi printre maxilare
scurt pe doi luna va lumina pe mai departe chicotind craterele din burta ei
vor fierbe laptele pe care cu închipuirea noastră laşă nu ne vom
mai sătura să-l bem
scurt pe doi podul de piatră cîteodată se va dărîma cîteodată nu se va dărîma
totul va depinde de cît de norocos sau de nenorocos vor fi imberbul
sau infanta domnul sau doamna amantul sau amanta
care trec fără încetare pe el
scurt pe doi atenţiune bufniţă neagră la orizont moarte (ne)iubită trei paşi înapoi
nu fluieraţi copii hai hai treizeci şi trei de paşi înapoi
căci trec oamenii de noroi de noroi negru şi puturos
din creştetul capului pînă-n vîrful picioarelor
scurt pe doi scufiţa roşie îl muşcă aşa dintr-o dată pe lup de beregată
şi sîngele lupului începe să curgă şuvoi prin deasa pădure
şi blana lupului începe să se deşire ca şi un ciorap cenuşiu
pe un picior scheletic de bătrîn şi urechile lupului încep
să se elibereze de zgomotele depozitate în ele ani după ani
scurt pe doi marea avalaşă va trebui să se întîmple cît de curînd
şi dacă sub ea vom pieri va fi bine chiar foarte bine
căci acoperiţi de zăpezi îngheţate altfel ne va fi decît îmbrăcaţi
pentru eternitate în fierbinte pămînt